Ny kandidatutbildning i livsmedelsteknik

Hösten 2021 startar en ny kandidatutbildning i livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Utbildningen kommer till en början ges vartannat år och för behörighet krävs grundläggande behörighet samt två års yrkeslivserfarenhet. Möjlighet finns även att utöka tidigare högskoleexamen till kandidatexamen,

Utbildningens syfte är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering, och att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter. Det finns ingen liknande utbildning i Sverige som inriktar sig på processteknik för livsmedelsproduktion i kombination med ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling.

Kandidatutbildningen i livsmedelsteknik har som bas det nuvarande 2-åriga programmet Livsmedelsteknisk högskoleutbildning som byggs på med 1 år till en kandidatutbildning (3 år). I utbildningen ingår kurser som ger kunskap om vad som påverkar matens kvalitet längs hela kedjan från råvara till slutlig produkt, men även hur man leder och utvecklar livsmedelsverksamheter för framtidens mat. Under utbildningen tas tidigare yrkeserfarenheter tillvara. Teori varvas med laborationer, gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten. En del av projekten görs i samarbete med branschen. Fem veckors praktik ingår.

Utbildningen startar vartannat år, med nästa antagning hösten 2021. Behörigheten är grundläggande behörighet samt två års yrkeslivserfarenhet från livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang. Ansökan till hela programmet görs via www.antagning.se senast 15 april 2021.

Förutom att söka till hela kandidatprogrammet finns också möjligheten att söka till senare del (år 3) för dem som har en examen från Livsmedelsteknisk högskoleutbildning och vill utöka till en kandidatexamen.

Utöka tidigare högskoleexamen till kandidatexamen

Alla som har läst eller håller på att läsa Livsmedelsteknisk högskoleutbildning (120 hp) har möjlighet att komplettera sin utbildning med det sista året i den nya kandidatutbildningen, för att på så sätt erhålla en kandidatexamen. Man ansöker då om antagning till senare del av kandidatutbildningen. Första möjligheten att söka till senare del är 2021, därefter ges möjligheten vartannat år. Information  man ansöker kommer att finnas på utbildningens hemsida. Antagning till senare del av programmet söks alltså inte via antagning.se, utan via en särskild länk.

Sista ansökningsdag 15 april.

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39