Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Veckan före midsommar fattade Riksdagen beslut om ny lagstiftning för tobaksfria nikotinprodukter. I korthet innebär lagen att livsmedelsgodkända smaktillsatser är godkända, att det införs en lagstadgad åldersgräns på 18 år och att produkterna måste ha hälsovarningar.

Foto: Johnér bildbyrå

Snus är klassat som livsmedel i Sverige sedan 1971 och snustillverkande företag med kollektivavtal är därför medlemmar i Livsmedelsföretagen. De nya produkterna, som har nikotin men inte tobak, har därmed inte haft någon laglig reglering. Men veckan före midsommar fattade Riksdagen beslut om ny lagstiftning som i stora delar följer den branschöverenskommelse som funnits sedan mer än tre år tillbaka. Lagen innebär att livsmedelsgodkända smaktillsatser är godkända, att det införs en lagstadgad åldersgräns på 18 år och att produkterna måste ha hälsovarningar.

Både Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket kommer att vara tillsynsmyndigheter, där produktkategorin hamnar under Folkhälsomyndigheten, medan kraven på hygien sammanfaller med övrig livsmedelstillverkning.

Sedan nikotinportionerna lanserades har rökningen minskat ytterligare i Sverige, särskilt bland yngre kvinnor och Sverige har nu som första land i EU en helt rökfri generation. Personer födda 1992 och senare har nämligen färre än fem procent dagligrökare, vilket är det mål som världshälsoorganisationen WHO har satt upp.

Mer att läsa om lagstiftningen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert