Ny rapport: Förberedda företag avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning

För att öka företagens motståndskraft föreslår Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett särskilt investeringsstöd. Men för att klara försörjningen måste alla delar i livsmedelssystemet stärkas, skriver myndigheterna i rapporten.

Inom ramen för totalförsvarets uppbyggnad är mat och vatten ytterst viktigt. Människor behöver äta och dricka för att samhället ska fungera även i tider av kris eller krig. Livsmedelsföretagen deltar aktivt i detta arbete, tillsammans med företag, andra branschorganisationer och myndigheter.

Att identifiera särskilt viktiga verksamheter, kartlägga företagens förmåga och ge rätt stöd är prioriterat i myndigheternas arbete med livsmedelsberedskap. Nu har de tre myndigheterna inom livsmedelsproduktion; Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) publicerat en rapport om hur arbetet fortskrider.

– Insikten om att det är konkurrenskraftiga och lönsamma företag som de facto är totalförsvaret är viktig och bör vägleda myndigheternas arbete i alla delar. Samhället kan inte ha en alternativ beredskap att plocka fram i kris. Möjligheten att lösa olika problem i nya situationer beror på om det finns företag som snabbt kan ställa om och bidra på andra sätt till samhället än de gör i vanliga fall, säger Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen.

Rapporten: Myndighetsgemensam redovisning av uppdrag inom civilt försvar 2022

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert