Ny rapport om svensk industri från Industrins Ekonomiska Råd

Idag släppte Industrins ekonomiska råd rapporten ”Den svenska industrin, industriavtalet och framtida utmaningar” om tillståndet för svensk ekonomi och industri. Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal var på plats vid presentationen och kommenterar här rapportens viktigaste slutsatser.

Industrins Ekonomiska Råd presenterar rapporten.

Industrins ekonomiska råd (IER) är en rådgivande grupp bestående av fyra oberoende ekonomer: Cecilia Hermansson (ordförande), Mauro Gozzo, Juhana Vartiainen och Ola Bergström. På uppdrag av Industrirådet skriver IER en årlig rapport om den svenska och internationella ekonomin och om utvecklingen för Sveriges industri. IER:s senaste rapport heter ”Den svenska industrin, industriavtalet och framtida utmaningar” och släpptes den 9 oktober 2017.

Kommentar från chefekonom Carl Eckerdal

”IER visar i sin senaste rapport att allt tal om industrins minskade betydelse i svensk ekonomi vilar på falsk grund. Industrin fortsätter tvärtom, genom sin kontinuerliga omvandling med påkopplade tjänsteerbjudanden, vara en hörnpelare i det svenska näringslivet.

Rapporten visar också på det faktum att Sverige ligger på efterkälken i robot- och automatiseringsomvandlingen och trycker på det svenska investeringsbehovet inom området för att inte hamna på efterkälken. Vidare vederlägger författarna farhågor om att robotar tar jobb. Snarare visar rapporten att i länder med hög automatiseringsgrad är också arbetslösheten låg. Robotar tar inte, utan räddar m a o svenska jobb resonerar man.

Att industrin för närvarande upplever svårigheter med att hitta rätt kompetens tas som utgångspunkt i en diskussion om det stora kompetensbehovet på fem till tio års sikt. Som det ser ut kommer inte antalet examinerade studenter på tekniska program att föreslå i framtiden med stora pensionsavgångar. Några lösningar som rapportförfattarna för fram är förlängd pensionsålder och arbetskraftsinvandring. Men också att industrin måste lyfta i attraktionskraft rent allmänt för att stå sig i konkurrensen om den framtida kvalificerade arbetskraften.”