Ny utbildning: Ledarskapsutveckling för chefer med inriktning på förbättringsarbete och engagemang

Den 16 november äger vårt nya utbildningsseminarium rum, där chefer och arbetsledare har möjlighet att bygga på sina kunskaper kring förbättringsarbete inom arbetsmiljö och produktion. Seminariet är ett led i Livsmedelsföretagens arbete med Nollvisionen med syfte att minimera arbetsskador och arbetsplatsolyckor.

Seminariet bygger på erfarenheter från förbättringsarbete vid närmare 300 företag som medverkat i Produktionslyftet och två böcker, ”Det värdefulla engagemanget” samt ”Utveckling av egen kraft – Från förändringsprojekt till förändringskultur”.

Utbildningen kommer att fokusera på vad som krävs för att få engagemang i arbetsmiljöarbetet, där grundtanken är att varje medarbetare ska ta ett eget ansvar, men då också ha förutsättningar, kunskaper och driv för att arbeta för en bättre, säkrare och effektivare arbetsplats.

Seminarieledare är Richard Berglund, som skrivit böckerna och samordnat arbetet i företagen inom Produktionslyftet. Richard har en bakgrund som forskare vid RISE IVF, där hans forskning framförallt har fokuserat på förutsättningar för medarbetarengagemang. Han har varit chef på olika nivåer och genomfört FoU-projekt, konsultinsatser och rådgivning för långt över tusen företag.

Tid och plats

Utbildningen äger rum den 16 november kl. 09.00-12.00 och genomförs digitalt via Microsoft Teams.

Kostnad

Kostnaden är 500 kronor per person men vid flera deltagare från samma företag maximeras kostnaden till 1 500 kronor per företag.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret i den här länken

Varmt välkomna!

Heléne Eklöf, arbetsmiljörådgivare

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40