Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Förändringar på arbetsmarknaden, nya utmaningar på arbetsplatserna och otydlighet bland föreskrifterna. Efter 27 år har arbetsmiljöverket beslutat att tiden är inne för en uppdatering och den första december i år, beslutade man om nya föreskrifter om arbetsanpassning.

De nya föreskrifterna fokuserar – precis som tidigare föreskrifter från 1994 – på arbetsgivarens skyldigheter att göra anpassningar på arbetsplatsen om än mindre detaljerat. Det ska vara lätt att göra rätt. Utgångspunkten är att man som arbetsgivare ska anpassa arbetet för de arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga, oavsett vad orsaken till funktionsnedsättningen är, hur eller var den uppkommit. Fler arbetstagare ska kunna få arbetsanpassning innan de riskerar att bli sjukskrivna samt anpassning för att kunna komma tillbaka efter sjukfrånvaro.

– Vi har förhoppningar om att de nya föreskrifterna, tillsammans med den kommande vägledningen, ska ge arbetsgivarna bättre förutsättningar att faktiskt kunna hjälpa sina medarbetare med relevanta anpassningar i arbetsmiljön när så behövs, kommenterar Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

­I samband med att de nya föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2021, kommer vägledning till föreskrifterna, med råd och kommentarer, att finnas tillgänglig. Livsmedelsföretagen uppdaterar informationen i samband med det.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert