Nya kollektivavtal för svensk livsmedelsproduktion klara

Fredag den 31 mars blev industrins avtalsparter överens om nya kollektivavtal att gälla från och med den 1 april. De nya branschavtalen löper över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 procent. Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk är nöjd med att avtalen är på plats men konstaterar också att avtalsvärdet är högt givet det svåra läget för många livsmedelsproducenter.

Sent på fredagseftermiddagen undertecknade Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk tillsammans med sina motsvarigheter vid Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer den slutliga hemställan som de opartiska ordförandena (OpO) tagit fram. De nya branschavtalen löper över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 procent.

– Vi är nöjda med att äntligen ha nya avtal på plats efter de långdragna och tuffa förhandlingarna som pågått under de tre senaste månaderna. Det totala avtalsvärdet är högt, inte minst i ljuset av de historiskt höga kostnadsökningarna som de svenska livsmedelsproducenterna har drabbats av. Vi kan samtidigt konstatera att det så kallade Märket nu är betydligt lägre än vad facken inom Industrin ursprungligen krävde när vi inledde förhandlingarna. Det viktigaste i förhandlingarna har varit att finna avtalslösningar som tryggar industrins konkurrenskraft och lönsamhet samt därmed även arbetstillfällena. Det bedömer jag att detta avtal gör, kommenterar Henrik van Rijswijk.

De nya avtalen löper över två år från den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025. Två lönerevisioner ska göras under avtalsperioden; den 1 april 2023 och den 1 april 2024. Vid den första lönerevisionen utgörs lönepotten av 4,1 procent i löneökningar och vid den andra revisionen av 3,3 procent. För livsmedelsarbetare ska en avräkning göras för avsättning till deltidspension den 1 april 2024, varför löneökningarna i praktiken uppgår till 3,1 procent det andra avtalsåret. För Unionens och Sveriges Ingenjörers medlemmar sker en deltidspensionsavsättning båda avtalsåren, vilket innebär löneökningar på 3,9 respektive 3,1 procent.

Avtalens första år innehåller även en så kallad lägstalönesatsning för livsmedelsarbetarna och medlemmar i Unionen innebärande att avtalens lägsta löner per månad för heltidsanställd vuxen arbetstagare höjs med 1 350 kronor. Den extra höjningen skall dock rymmas inom Märket, d v s det totala avtalsvärdet.

Utöver fastställandet av det nya Märket för kommande avtalsperiod har även förhandlingar gällande de så kallade allmänna villkorsbestämmelserna hållits mellan Livsmedelsföretagen och de fackliga motparterna. Såväl med Livsmedelsarbetareförbundet som med tjänstemannafacken har betydande ändringar och justeringar gjorts i avtalstexterna.

– Jag är mycket glad över att vi lyckats göra flera betydande positiva uppdateringar i våra avtal som bland annat ökar arbetsgivarnas flexibilitet och möjlighet att leda och fördela arbetet. Bland dessa ändringar finns att vi nu inför provanställning som anställningsform i avtalet med Livs. Det kommer att avsevärt öka anställningsbarheten inom branschen, berättar Henrik van Rijswijk

Vidare utökas möjligheten att schemalägga arbetspass utan krav på överenskommelse med facket. Det har även gjorts vissa justeringar i lönemodellen innebärande att livsmedelsarbetarnas individgaranti vid lönerevisionen höjs något medan den så kallade stupstocken – vad som ska fördelas generellt om lokal överenskommelse inte kan nås vid löneförhandling – minskas i förhållande därtill.

Livsmedelsföretagen kommer så snart som möjligt att utsända ytterligare information om de nya kollektivavtalen till samtliga medlemsföretag.