Nya kurser – Värt att veta om plast – del 1 och del 2

Jobbar du med livsmedel och vill lära dig allt om plast? Då kan du i höst gå den kostnadsfria kursen ”Värt att veta om plast” som arrangeras av Polymercentrum och IKEM. Kursen sker digitalt, ges under flera tillfällen och finns även som fortsättningskurs.

Värt att veta om plast

Kort beskrivning
Denna kurs ger en grundläggande kunskap om plast. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om egenskaper och användningsområden för volymsplaster, konstruktionsplaster och biobaserade plaster.

Kursbeskrivning
Kursen ger även en bra inblick i vad som händer i Sverige och inom EU gällande plast. Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som t.ex. produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, säljare, m.fl.

Kursmål

 • Inledning
 • För- och nackdelar med plast
 • Plasters uppbyggnad
 • De vanligaste plasterna
 • Förnyelsebara plaster
 • Plasters egenskaper
 • Återvinning av plast
 • På gång inom politiken

Målgrupp
Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som t.ex. produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, säljare, m.fl.

Tid och plats
14 september, 12 oktober, 18 november / Digitalt

Mer info och anmälan: https://polymercentrum.se/listview/vart-att-veta-om-plast__503536/

Värt att veta om plast, fortsättningskurs

Denna kurs är en naturlig fortsättning på kursen Värt att veta om plast. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om egenskaper och användningsområden för volymsplaster, konstruktionsplaster och biobaserade plaster.

Kursbeskrivning
Kursen ger även en bra inblick i vad som händer i Sverige och inom EU gällande plast. Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som t ex produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, säljare, m fl.

Kursmål

 • Egenskaper & användningsområden
 • Tillverkningsmetoder
 • Nya material
 • Regler & policys

Målgrupp
Kursen passar alla som behöver veta mer om plast som t ex produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, säljare m fl.

Tid och plats
22 september / Digitalt

Mer info och anmälan: https://polymercentrum.se/listview/vart-att-veta-om-plast-fortsattningskurs__513055/