Nya LAS- och omställningsregler – digital arbetsgivarträff 1/9

Den 1 oktober börjar de nya reglerna om anställningsskydd, trygghet och omställning på den svenska arbetsmarknaden tillämpas i praktiken. Den 1 september kl 10-12 informerar vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk och hans kollegor om de nya reglerna. Anmäl dig idag!

Henrik van Rijswijk:

Den 1 oktober 2022 börjar de nya reglerna om anställningsskydd, trygghet och omställning på den svenska arbetsmarknaden tillämpas i praktiken efter att ha trätt i kraft den 30 juni.

I februari skickade regeringen sitt förslag om ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) på remiss till Lagrådet, som granskade det lagda förslaget ur ett juridiskt perspektiv. När sedan de nya lagreglerna har trätt i kraft kan ett nytt så kallat Huvudavtal tecknas av arbetsmarknadens parter, bland dessa Livsmedelsföretagen. I och med det kan de omfattande och välkända LAS- och omställningsförhandlingarna, som pågått under flera år, anses ha nått sitt slut med ett gott resultat.

Digital arbetsgivarträff 1 september

De nya reglerna, som delvis innebär genomgripande förändringar för hela den svenska arbetsmarknaden, kommer givetvis att få stor betydelse för Livsmedelsföretagens medlemsföretag. Vi bjuder därför in till denna särskilda digitala arbetsgivarträff som specifikt och i detalj kommer att behandla det nya regelverket. Träffen leds av mig och mina kollegor på förhandlingsavdelningen.

OBS! Detta är samma träff som vi erbjöd i början av juni, men vill du fräscha upp minnet går det naturligtvis bra att anmäla sig igen.

Träffen hålls digitalt mellan klockan 10:00-12:00.

Deltagande vid arbetsgivarträffen är kostnadsfritt för medlemsföretag. Målgruppen är huvudsakligen HR- och personalansvariga samt företagsledning.

Anmäl dig här

Du anmäler dig via vår kalender.

Varmt välkommen!

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40