Nya obligatoriska regler om berikning med D-vitamin

Livsmedelsverkets nya föreskrifter om obligatorisk D-vitaminberikning är på ingång. Jämfört med nuvarande regler ställer de nya krav på ett högre innehåll av vitamin D än tidigare och att fler livsmedel berikas. De nya reglerna gäller livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter eller storhushåll.

Livsmedelsföretagen har tillsammans med berörda företag fört fram synpunkter till Livsmedelsverket i ett flertal remisser om hur reglerna bör utformas. Efter flera års arbete med frågan är vi nöjda med resultatet som dels bidrar till en bättre folkhälsa, dels ger bra förutsättningar för svenska tillverkare.

De livsmedel som framöver måste berikas med vitamin D är:

  • Konsumtionsmjölk samt vegetabiliska och laktosfria produkter (avsedda att användas som alternativ till konsumtionsmjölk) med en fetthalt på max 3 g.
  • Fermenterad mjölk samt vegetabiliska produkter (avsedda att användas som alternativ till fermenterad mjölk) med en fetthalt på max 3 g.
  • Margarin, matfettsblandningar och motsvarande flytande produkter och produkter med andra fetthalter.

De nya reglerna gäller livsmedel som är avsedda att användas av slutkonsumenter eller storhushåll. Livsmedel som säljs ”business to business” och livsmedel som produceras för att släppas ut på marknader utanför Sverige behöver inte följa de nya kraven på berikning.

Ekologiska livsmedel – vare sig de har producerats och släppts ut på marknaden i Sverige eller i annat EU-/EES-land – måste uppfylla berikningskraven i den nya föreskriften för att få säljas i Sverige.

Då börjar föreskrifterna gälla

De nya reglerna (i föreskriften LIVSFS 2018:5) träder i kraft den 16 maj 2018. Nuvarande regler (SLVFS 1983:2) får användas till och med den 15 maj 2020 för att företagen ska hinna anpassa sig till de nya kraven på berikningskraven. Produkter som tillverkats före den 16 maj 2020 enligt kraven i SLVFS 1983:2 får släppas ut på marknaden till dess de är slutsålda.

Du hittar mer information på Livsmedelsverkets hemsida.