Nya rapporteringskrav avseende inköpspriser

I och med ikraftträdandet av en ny förordning gäller från och med årsskiftet nya regler för rapportering av inköpspriser. Främst avseende socker, nötfärs och ost.

Från och med årsskiftet gäller nya rapporteringskrav avseende inköpspriser för vissa produkter. För svenska livsmedelsföretag handlar det främst om att rapportera inköpspriser för socker, nötfärs och ost. Dessa rapporteras till Jordbruksverket som i sin tur lämnar representativa svenska genomsnittspriser till kommissionen. Detaljerade regler för rapporteringen återfinns i EU:s förordning 2017/1185.

Den ökade prisrapporteringen är en av åtgärderna i EU-kommissions arbete för ökad marknadstranparens och en bättre fungerande livsmedelskedja. Andra åtgärder i detta arbete är införandet av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder och ändrat regelverk kring bildande av producentorganisationer.

Bakgrundsinformation om marknadstransparens finns att läsa här på EU-kommissionens hemsida.