Nya regler från Arbetsmiljöverket

Från och med den 31 mars börjar nya regler gälla för att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa.

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om en ny föreskrift om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4). Föreskriften innehåller bland annat regler om förebyggande arbete avseende arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Syftet med reglerna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Läs mer om föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets hemsida.