Nya riktlinjer ska ge schyssta bär i sommar

Lagom till årets bärsäsong har Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen tagit fram gemensamma branschriktlinjer för bäruppköp. Med de nya riktlinjerna vill vi bidra till ökad rättssäkerhet för bärplockare och tydliggöra för dem som köper upp bären vad de har för ansvar. Riktlinjerna är en vidareutveckling av det arbete som branschen redan gjort inom den organiserade plockningen och omfattar EU-medborgare som är i Sverige och plockar bär – så kallade fria plockare.

– Livsmedelsproducenter och den svenska dagligvaruhandeln köper årligen stora mängder vilda bär av fria plockare för vidareförädling och försäljning. Med de nya riktlinjerna vill vi försäkra oss om att de bärplockare som kommer till Sverige behandlas schysst och tydliggöra för de som köper upp bären vilket ansvar de har, säger Karin Brynell VD på Svensk Dagligvaruhandel och Marie Söderqvist VD på Livsmedelsföretagen.

Bärplockning och bäruppköp av vilda bär har varit omtalat under de senare åren. Det har å ena sidan rapporterats om missförhållanden bland bärplockare och å andra sidan rapporterats om oklara regelverk för de företag som köper upp bären från plockarna. Bäruppköparna har varit kritiska till att det varit oklart om de har arbetsgivaransvar för plockarna eller inte.

De företag som väljer att tillämpa den nya riktlinjerna för ansvarsfulla bäruppköp kommer att erbjudas en utbildning kring riktlinjerna och därefter få ett certifikat. Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen står för utbildningen. Med certifieringen följer ett krav på bäruppköparen att låta sig revideras genom stickprovskontroller. Riktlinjerna är ett komplement till det regelverk som finns kring den fria plockningen av vilda bär.

Kontakt: Bodil Sidén, pressekreterare Livsmedelsföretagen, tel: 070-341 26 04

Riktlinjer bäruppköpare slutlig