Nya stödåtgärder med anledning av coronakrisen

Regeringen presenterade i dag även utformningen av förlängningen av omställningsstödet och att ett omsättningsstöd kommer att införas till handels- och kommanditbolag. Dessutom görs rehabiliteringskedjan för den som är sjuk länge mer flexibel.

Så utformas det förlängda omställningsstödet

Omställningsstödet trädde i kraft i juni i år. Omställningsstödet baseras på omsättningstapp till följd av covid-19-pandemin för en viss period jämfört med samma tid 2019. Syftet med stödet är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen. Utbetalning av stöd avseende tidigare perioder pågår för närvarande och det har tidigare meddelats att omställningsstödet kommer att förlängas året ut.

För månaderna augusti till december preciserar regeringen nu att stödet delas upp i två perioder. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Fasta kostnader ersätts med en andel som motsvarar 70 procent av omsättningstappet. Stöd kommer att kunna ges med sammanlagt max 30 miljoner kronor per företag augusti till december. Stödet under november–december kommer i dessa avseenden att göras så generöst som EU:s tillfälliga regelverk för statsstöd möjliggör.

Nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

I likhet med enskilda näringsidkare kan delägare i handelsbolag, generellt sett, inte vara anställda i bolaget. Det innebär att fysiska delägare i ett handelsbolag inte heller kan få stöd för korttidsarbete. Har handelsbolaget anställda kan dock de anställda omfattas av stödet. Därför föreslås ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare.

Stödet till handelsbolag kommer utformas med utgångspunkt i reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Stödet följer perioderna i omsättningsstödet och ska avräknas mot andra stöd. Regeringen  meddelar att man återkommer med den detaljerade utformningen.

Mer flexibel rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen

Regeringen anser att rehabiliteringskedjan i sjukpenningen behöver bli mer flexibel för att förhindra att människor förlorar sin sjukpenning och fler ska få chansen att rehabiliteras tillbaka till sitt befintliga arbete. Behovet av förändring har belysts av vissa långvariga effekter av covid-19. Förslaget innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 ska kunna skjutas upp, om övervägande skäl talar för att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365. Lagändringen föreslås träda i kraft i mars 2021.