Nystart för våra utskickslistor – viktigt att du anmäler dig (igen)!

Jobbar du på ett medlemsföretag och vill ta del av riktad information från våra näringspolitiska experter? Vi har delvis gjort om våra expertområden och för att du ska få rätt information är det viktigt att du anmäler ditt intresse. Detta gäller även dig som sedan tidigare får riktad information från oss.

Många som jobbar på våra medlemsföretag vill ta del av riktad information inom vissa specifika expertområden, till exempel livsmedelslagstiftning, hållbarhet, ekologiska livsmedel, mat och hälsa, med mera.

För att du ska få precis den information du behöver så har vi nu gjort om våra expertområden. Bland annat har vi delat upp området livsmedelslagstiftning i flera underområden.

För att du ska få rätt information utifrån dina önskemål är det viktigt att du nu anmäler dig igen. Om du hittills inte varit anmäld men är intresserad – passa på att anmäla dig nu.

Anmäl dig här: https://www.livsmedelsforetagen.se/intresseanmalan/

Gäller inte ordinarie nyhetsbrev eller arbetsgivarfrågor

Denna intresseanmälan gäller inte vårt ordinarie nyhetsbrev som skickas ut varje fredag. Det gäller inte heller utskick inom områdena arbetsmiljö eller arbetsgivarfrågor.

Mer information kommer

Till hösten planerar vi att inom vissa områden börja skicka ut mer information till er som anmält intresse. Vi kommer också att ha ett digitalt seminarium som en kort introduktion till vad utskicken kan komma att handla om.