Nytt initiativ om samverkan mot matsvinn

Går det att skapa ett nationellt, frivilligt åtagande för att minska matsvinnet? Ja, det tror i alla fall det svenska miljöinstitutet IVL. Vår hållbarhetsexpert Sara Sundquist deltog nyligen i en workshop där IVL presenterade en projektplan med inspiration från det framgångsrika brittiska initiativet WRAP.

Foto: Wrap.org.uk

Frivilliga överenskommelser har visat sig vara ett effektivt sätt att minska matsvinnet. Utan behov av ytterligare lagstiftning samarbetar aktörer i hela livsmedelskedjan för att identifiera var matsvinn uppstår och var orsaken finns. Problemen kan åtgärdas och lösningar spridas till fler. Sedan länge finns ett framgångsrikt exempel i Storbritannien i form av WRAP, som har visat på mycket goda resultat.

IVL, Svenska miljöinstitutet, har med inspiration av WRAP börjat titta på hur en svensk modell av frivilliga åtaganden inom matsvinn skulle kunna se ut. IVL bjöd in till en workshop i början på december för att låta WRAP presentera sina erfarenheter. Det var väldigt spännande att höra om resultaten, både vad gäller svinnminskningen i stort och hur överenskommelserna för alla de olika aktörerna närmare varandra. Många av oss som var där inspirerades till att vilja arbeta vidare med denna tanke i Sverige.

IVL har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring (letter of intent) samt en projektplan för uppstart för en liknande plattform i Sverige och Livsmedelsföretagen är med som en av parterna. Arbetet kommer till en början att finansieras av IVL med behov av viss medfinansiering av ett tiotal företag.

Vill du veta mer eller delta i projektet?

Är du intresserad av att delta i ett sånt här projekt eller bara vill veta mer så kontakta Johan Hultén, IVL Svenska Miljöinstitutet, på +46 (0) 10-788 69 15 eller johan.hulten@ivl.se. Du kan även höra av dig till Sara Sundquist på Livsmedelsföretagen.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44