Nytt nummer av ArbetsgivarNytt!

I det senaste numret av ArbetsgivarNytt går vi igenom tre fall från Arbetsdomstolen gällande anställning vid graviditet, uppsägning pga arbetsbrist och lönetvist pga oklarhet kring anställningsförhållande. Vi tipsar även om höstens utbildningar och om en digital guide som hjälper dig att förebygga diskriminering.

AD 2018 nr 74

Ett företag anställde en gravid kvinna och kände till graviditeten i samband med anställningens ingående. Anställningen var en provanställning och under prövotiden avslutades denna.

AD 2018 nr 76

Frågan var om en uppsägning pga arbetsbrist var korrekt. Frågorna domstolen hade att ta ställning till var om arbetsbrist faktiskt förelåg och om så var fallet, om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

AD 2019 nr 17

På ett företag i måleribranschen uppstod lönetvist med krav från tre arbetstagare. Frågan var dock vart arbetstagarna egentligen var anställda och vem som således var skyldig att betala ut den uteblivna lönen.

Här kan du läsa hela det senaste numret av ArbetsgivarNytt.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40