Arbetsmiljöverket: Nytt ställningstagande om monoisocyanater

Arbetsmiljöverket kommer inte att ställa krav på att de som i sitt arbete endast exponeras för monoisocyanater ska genomgå utbildning och medicinska kontroller.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket

Den 7 oktober 2019 meddelade Arbetsmiljöverket att man inte kommer att ställa krav på att de som endast exponeras för monoisocyanater, som frisätts vid termisk nedbrytning, ska genomgå utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Exempel på situationer då enbart monoisocyanater kan bildas är:
• när nytt isolermaterial av mineral- och stenull bränns av på värmeverk,
• vid upphettning av proteininnehållande livsmedel och
• vid avbränning av hornvävnad på kalvar.

Ställningstagandet gäller i avvaktan på att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om vanliga arbetsmiljörisker träder i kraft, i samband med regelförnyelsen.

Mer information

Du kan läsa hela ställningstagandet här.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert