Nytt stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning under en 3-årsperiod. Särskilt prioriterade är utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud deltar tillsammans.

Grunden för en sund och säker arbetsmiljö är goda kunskaper, inom såväl arbetsmiljöregler som hur man bör arbeta förebyggande i praktiken .Därför satsar Svenskt Näringsliv, LO och PTK 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning under en 3-årsperiod – 1 januari 2021 till och med 31 december 2023. Särskilt prioriterade är utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Stödet omfattar alla företag och organisationer med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och riktas till arbetare, tjänstemän och chefer.

Detta är mycket glädjande – särskilt då då förra omgången med arbetsmiljöstöd, under 2016 – 2018, var mycket efterfrågad. Genom att gå gemensamma utbildningar pratar arbetsgivare och arbetstagare samma arbetsmiljöspråk och får en gemensam syn på goda strategier i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det är bra för samverkan, det är bra för arbetsmiljön och det är bra för produktionen.

Det nya stödet börjar gälla den 1 januari 2021 och hanteras av AFA försäkring. Mer kan läsas här.

Tveka inte att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf vid frågor eller funderingar.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert