Ökad oro för IT-attacker

Det finns en ökad oro för vad som händer med samhället eller det egna företaget om det sker en IT-attack. Oron är med stor sannolikhet befogad och företag uppmanas att vara extra vaksamma och vidta nödvändiga åtgärder.

Under hösten och vintern har det skett ett antal uppmärksammade IT-attacker mot offentliga institutioner, till exempel mot a-kassan och kommunerna på Öland bara nu i december.

Konsekvenserna av olika typer av IT-incidenter är svåra att överblicka. Men det medför alltid bekymmer och kan påverka inte bara det egna företaget, utan även kunder och leverantörer. En central aktör när det gäller att förbättra samhällets IT-skydd är CERT-SE. CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.

Prenumerera på CERT-SE:s nyhetsbrev

Livsmedelsföretagen rekommenderar alla våra medlemsföretag att prenumerera på CERT:s nyhetsbrev.

  • Här kan man läsa mer om CERT-SE och deras uppdrag
  • När det gäller intrång, bedrägerier och andra misstänkta IT-incidenter kan företag frivilligt välja att rapportera till MSB/CERT-SE på på cert@cert.se eller 0102-40 40 40.

När det gäller det fysiska skyddet kring verksamheten gäller fortfarande skärpt vaksamhet. Det finns en ökad risk för antagonistiska hot. Livsmedelsföretagen har löpande dialog med myndigheter och inom Svenskt Näringsliv med andra branschorganisationer.

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert