Öppen utfrågning om lantbrukets sårbarhet

Den 19 april höll Miljö- och jordbruksutskottet en öppen utfrågning med anledning av en fördjupad studie om lantbrukets sårbarhet. Från Livsmedelsföretagens sida deltog vår vd Björn Hellman och Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskap.

Utfrågningen kan ses i sin helhet på Riksdagens hemsida. Livsmedelsföretagens inlägg startar vid ca 1:35:00.

Här hittar du rapporten Lantbrukets sårbarhet – en uppföljning.

Program

9–9.15

  • Kristina Yngwe (C), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
  • Betty Malmberg (M), ordförande i utskottets uppföljnings och utvärderingsgrupp
  • Madeleine Nyman, utvärderare, riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat

Inbjudna talare:

9.15–9.25 Jennie Nilsson, landsbygdsminister

9.25–9.35 Agnes Jörgensen, lantbrukare Slåtte Naturbeteskött Jämtland

9.35–9.45 Jan Cedervärn, överdirektör och stf generaldirektör Jordbruksverket

9.45–9.55 Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket

9.55–10.05 Annika Elmgart, tf. chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB

10.05–10.15 Kort paus

10.15–10.25 Annsofie Wahlström, programchef SLU Future Food

10.25–10.35 Björn Hellman, VD, och Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskapsfrågor, båda Livsmedelsföretagen

10.35–10.45 Per Olof Nyman, VD och koncernchef Lantmännen

10.45–10.55 Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas Riksförbund

10.55–11.55 Frågor från ledamöterna

Avslutning

11.55–12 Maria Gardfjell (MP), vice ordförande i utskottets uppföljnings och utvärderingsgrupp