Öppnat för export av fläskköttsprodukter till Filippinerna

I livsmedelsstrategin beslutades satsningar för att öka svensk livsmedelsexport. Ett av de fokus som ingått i denna satsning är att öka mängden så kallade exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror. Detta fokus har nu givit resultat, då Filippinerna öppnar för import av svenska fläskköttsprodukter. Livsmedelsföretagen ser positivt på detta och hoppas på fortsatt arbete för att öppna fler marknader för svenska livsmedel.

I mitten augusti månad gick de första leveranserna av svenska fläskköttsprodukter till Filippinerna, en marknad som nyligen öppnats för svensk export. Exportgodkännandet har möjliggjorts genom ett nära och effektivt samarbete mellan regering, bransch och myndigheter. Filippinerna är en marknad med stor potential, där exporten kommer innebära ökade intäkter för svenska köttföretag.

– Det är mycket glädjande att våra svenska företag nu tar tillvara på möjligheten att exportera fläskköttsprodukter till Filippinerna. Att exporten kommer igång snabbt efter godkännandet visar också på en bra efterfrågan på svenska fläskköttsprodukter som håller hög livsmedelssäkerhet, säger landsbyggdminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

I livsmedelsstrategin är export en av flera delar för en konkurrenskraftig livsmedelssektor. Exportandelen i svensk livsmedelsindustri ligger idag på cirka 30 procent. Den målsättning som satts inom exportprogrammet Try Swedish, där Livsmedelsföretagen sitter i styrgruppen, är att exportandelen ska vara 50 procent år 2030.

– Det är givetvis välkommet att vi nu kan exportera fläskkött till Filippinerna. Men, regeringen måste fortsatt se till att Livsmedelsverket och Jordbruksverket ytterligare förstärker och effektiviserar arbetet med att öppna upp de exportmarknader som kräver dessa godkännanden. Faktum är att Sverige har tillgång till klart färre marknader än våra konkurrerande grannländer, vilket påverkar vår livsmedelsexport mycket negativt, säger Rasmus Bäckström, exportansvarig på Livsmedelsföretagen.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41