Oro i näringslivet när Sverige pekas ut som ”hotspot” för kriminalitet

Enligt en artikel i Dagens Industri den 30 augusti ringar utländska medier in Sverige som Europas nya ”hotspot” för skjutningar. Detta riskerar att försvåra för svenska företag att locka till sig utländsk spetskompetens. Vi vill med anledning av DI:s artikel påminna om vår medlemsundersökning och debattartikel på samma tema från november 2019.

Så här skrev vi i vårt Konjunkturbrev i november 2019:

”42 procent av företagen uppger att de antingen redan vidtagit säkerhetshöjande åtgärder för sin personal och sina anläggningar eller att det kan bli aktuellt inom kort. En nästan lika stor andel, 39 procent, säger att deras personal känner en ökad otrygghet på väg till och från arbetsplatsen. 42 procent av medlemsföretagen anger att brottsutvecklingen i en vidare mening påverkar det lokala näringslivsklimatet negativt eller till och med mycket negativt. Som med allt annat idag är det en kort resa från det lokala till det globala.

− Nästan två tredjedelar av våra medlemsföretag upplever i sina kontakter med kunder och kollegor i andra länder att Sveriges rykte har försämrats till följd av den upptrappade våldsspiralen. Av Sveriges livsmedelsindustri är 55 procent utlandsägd, och det vore naivt att tro att brottsutvecklingen i Sverige inte riskerar att påverka framtida investeringsbeslut, vilket också 24 procent av företagen svarar att de känner oro inför, säger Carl Eckerdal.”

Debattartikel i DI

Tillsammans med branschorganisationen IKEM skrev vi även en debattartikel som publicerades den 12 december 2019. Ett utdrag:

”Utvecklingen i Sverige ger ringar på vattnet även utomlands. 62 procent av medlemsföretagen menar att Sverigebilden bland kolleger och kunder i andra länder skadats av våldsvågen. I förlängningen riskerar en bild av Sverige som ett otryggt land att slå rot och försämra företagens möjligheter att rekrytera kompetent personal från utlandet.

I sammanhanget kan detta kanske verka trivialt. Men en av svensk industris stora framtidsutmaningar är just kompetensbristen och att kunna locka till oss och behålla talanger från andra delar av världen.

Då handlar det inte bara om att det enskilda företaget kan erbjuda goda villkor och en attraktiv arbetsplats utan också om att Sverige ses som ett attraktivt och tryggt land. En av Sveriges främsta konkurrensfördelar är lag, ordning och rättssäkerhet.”

Länkar

Här kan du läsa Konjunkturbrevet från november 2019

Här hittar du artikeln i Dagens Industri (betalvägg)