Överenskommelser om korttidspermittering förlängda till sommaren 2021

Livsmedelsföretagen har i anledning av ny lagstiftning träffat överenskommelser med de tre tjänstemannafacken Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om förlängning av möjligheterna att korttidspermittera anställd personal. Den nya överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2021, då hittillsvarande överenskommelse löper ut, och fram till den 30 juni 2021.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, och Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

I sak innebär de nya överenskommelserna ingen ändring avseende hur ansökan om korttidspermittering/korttidsarbete sker och vi hänvisar till vårt cirkulär nummer 4/2020, där detaljer om förfarandet framgår. Cirkulär nr 4 hittar du här.

En skillnad i möjligheterna till korttidspermittering efter årsskiftet är emellertid att möjligheten att korttidspermittera anställd med en arbetsbefrielse om 80 procent upphör per årsskiftet. Möjligheterna att korttidspermittera med en arbetsbefrielse om 20, 40 eller 60 procent kvarstår. Liksom tidigare är det även möjligt korttidspermittera anställd som är under uppsägningstid.

Gällande överenskommelser om korttidspermittering med Livsmedelsarbetareförbundet löper det tills vidare, varför någon överenskommelse om förlängning inte har erfordrats.

Mer information
Vid frågor kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning på telefon 08-765 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40