Passa på att kompetenssäkra dina medarbetare under 2021

Vill du också ha koll på företagets kompetens? Projektet Mer mat – fler jobb erbjuder nu livsmedelsföretag en branschgemensam modell för att framgångsrikt synliggöra och kompetenssäkra personal i industriell livsmedelsproduktion – Industriteknik BAS.

Med stöd av en kompetenscoach går företaget igenom sin kompetensstrategi och väljer ut de medarbetare som ska kompetenssäkras. Därefter bokar företaget in en tid då medarbetarna får svara på frågor som säkerställer deras kompetens inom tio olika områden – från kvalitet och underhåll till säkerhet och arbetsmiljö. Individerna får sedan ett intyg för varje godkänt kompetensområde. De medarbetare som behöver kompetensutveckling erbjuds möjlighet att komplettera sina kunskaper med hjälp av digitala kurser och har sedan möjlighet att svara på frågorna igen vid ett senare tillfälle.

Att kompetenssäkra sina medarbetare är en kostnadseffektiv metod för företaget att satsa på långsiktig lönsamhet!

NYHET! Nu erbjuds även livsmedelsföretag med över 50 anställda att kostnadsfritt kompetenssäkra sin produktionspersonal.

 

För mer information och anmälan, kontakta Emilia Eneman: 072-169 3404 alt.emilia.eneman@li.se

Besök även projektets hemsida för att läsa mer om kompetenssäkring: https://matjobb.se/validering/