Patrik Strömer invald i styrelsen för Folk och Försvar

Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, blev igår invald i styrelsen för Folk och Försvar.

Patrik Strömer, ansvarig för krisberedskap på Livsmedelsföretagen

Den 28 april hölls årsmöte i Folk och Försvar. Själva årsmötet och förhandlingarna skedde med videokonferens. Som ny ledamot till styrelsen valdes Patrik Strömer från Livsmedelsföretagen. Patrik är näringspolitisk expert med ansvar för totalförsvar, krisberedskap och försörjningsförmåga.

− Jag tackar för förtroendet. Livsmedel är samhällsviktigt och för att ha en fungerande organisation behövs alltid mat och dryck, säger Patrik Strömer.

Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Mer information om Folk och Försvar finns på deras hemsida.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert