Pilotprojekt om innovation i livsmedelskedja

Tillväxtverket har beslutat att finansiera ett pilotprojekt i syfte att kartlägga innovationsgraden inom livsmedelskedjan samt hur denna kan höjas. Projektet kommer att drivas av Sweden Food Arena.

Sweden Food Arena

Sweden Food Arena har av Tillväxtverket fått ansvaret att driva ett pilotprojekt vars uppgift är att kartlägga innovationsgraden hos företagen i livsmedelskedjan, vilka områden som behöver innovationsfrämjande insatser och vad som saknas i det innovationsfrämjande systemet idag. Detta med syfte att utveckla ett bättre system som än mer möter upp mot företagens behov – så att innovationsgraden ökar och det utvecklas fler nya produkter och tjänster.

Livsmedelskedjan är en oslipad diamant, den har otroligt stor potential att bli 20-talets tillväxtmotor i svensk ekonomi men då behöver vi ett innovationssystem som är anpassat för vår näring. 99 % av företagen i livsmedelskedjan har idag färre än 10 anställda och majoriteten finns på landsbygden runt om i hela landet. Det är dags att frigöra utvecklingspotentialen hos både stora och små företag, både i staden och på landsbygden, i hela livsmedelskedjan, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Projektet kommer att drivas av forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, genom enkätundersökning, forskningsanalys och genom dialogmöten och workshops med aktörer i livsmedelskedjan.

– Behovet av ett sådant här projekt är stort så det känns väldigt bra att Tillväxtverket tagit det här initiativet. Att Sweden Food Arena får här uppdraget är ett kvitto på hur snabbt man lyckats etablera sig som en stark och trovärdig aktör, vilket är särskilt roligt för mig som följt Arenan från nära håll, kommenterar Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

 

 

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig