Polarbröd huvudtalare på Teknikcolleges rikskonferens

Årets konferens hålls 15-16/11 i Luleå. Temat är Energi in – energi ut med grunden i Sveriges pågående energiomställning. Vilken roll behöver utbildningssystemet ha när företagen ställer om? Ett utmärkt tillfälle att inspireras av olika sätt att samverka kring industrins kompetensförsörjning.

Konferensen innehåller många spännande föredrag och diskussioner med koppling till Teknikcollege. I första dagens panelsamtal blir det perspektiv från regionen, Teknikcolleges styrelse och H2 Green Steel. Peter Larsson som varit regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer leder samtalen.

Under den andra dagen är huvudtalarna Cindy Kite och Daniel Wikström från Polarbröd i Älvsbyn. De kommer att berätta om fabriken som brann ner och snabbt byggdes upp igen med social, ekonomisk och klimatsmart hållbarhet som utgångspunkt.

Förutom intressanta talare anordnas sex seminarier som tar upp aktuella frågor:

Industritekniska programmet – ett framtidsprogram
Hur var det nu med det industritekniska programmet, är det ett framtidsprogram och i sådana fall för vem?

Praktik för minderåriga
Vilka regler gäller för praktik på industriföretag? Vilka goda exempel finns?

Attraktiva jobb, attraktiva utbildningar
Vad är regional attraktivitet och vad är det som skapar den – för företagen och för individen?

Jämställdhet och värdegrund inom Teknikcollege
Exempel från verkligheten och berättelser både från skola och företag.

Teknikcollege som regional mötesplats
Den regionala nivån har alltid varit central inom Teknikcollege. Var finns de regionala mötesplatserna och hur kan vi utveckla dem?

Teknikcolleges roll i klimatomställningen
Klimatomställningen sker här och nu och företagen behöver ställa om sin produktion för att möta utmaningarna. Det innebär i många fall nya tillverkningsprocesser som i sin tur kräver ny/förändrad kompetens hos de anställda.

Mer information och anmälan

Konferens äger rum i Luleå på Kulturens hus den 15:e-16:e november 2022.

Läs mer om konferensens innehåll och anmäl er på följande länk:

Teknikcolleges rikskonferens 2022 (ungpd.com)

Kontaktperson på Livsmedels­företagen

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39