Exportdagen: Politisk uppbackning avgörande för ökad livsmedelsexport

Årets upplaga av Exportdagen arrangerades den 26 oktober på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i Stockholm. Evenemanget – ett samarrangemang mellan departementet och Livsmedelsföretagen – lockade cirka 100 personer från både myndigheter och livsmedelsföretag.

I sitt inledningsanförande på Exportdagen var Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman tydlig med att 2023 har inneburit fortsatt svåra utmaningar för svensk livsmedelsindustri, inte minst i form av extrema kostnadsökningar och kraftigt minskad lönsamhet. Men Hellman var också noggrann med att lyfta fram några av de få ljusglimtar som syns, bland annat det potentiellt gynnsamma exportläget.

– En svag svensk krona är inte bara en nackdel utan kan också vändas till en fördel. Vi blir mer konkurrenskraftiga på export. Vi bör nu vara offensiva. Det är genom exporten vi ökar svensk livsmedelsproduktion och i förlängningen vår motståndskraft i en orolig omvärld, säger Björn Hellman.

Hellman betonade att politisk uppbackning är avgörande för att öka exporten, och som exempel nämnde han framgångsrika modeller från andra länder. Irland till exempel har idag fler än 50 personer som arbetar aktivt med att främja livsmedelsexport runtom i världen medan Sverige bara har fem. Hellman presenterade fyra konkreta åtgärder som borde genomföras så fort som möjligt, inklusive att dubbla antalet livsmedelsråd och att planera tre delegationsresor per år för att öppna nya marknader. Betoningen i Hellmans anförande låg på att den svaga kronan inte i sig räcker, utan att det krävs en gemensam ansträngning från både industrin och staten för att öka exporten och balansera förhållandet mellan export och import.

Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen, talade om svensk livsmedelsexport i krigets skugga.

En uppdaterad livsmedelsstrategi och en ny utrikeshandelsstrategi är två av regeringens kommande verktyg för att stärka det svenska exportfrämjandet. Medlemsföretag som Lantmännen, The Absolut Company, Arla och Atria tog plats på Exportdagens scen för att berätta hur dom arbetar med att nå ut i världen. Dan Ericsson, statssekreterare till landsbygdsministern, avslutade Exportdagen och uttryckte sin glädje över det stora deltagandet och alla värdefulla inspel till deras fortsatta arbete.

Exportdagen efterföljdes av ett välbesökt mingel, arrangerat av Livsmedelsföretagen, där deltagarna hade möjlighet att fortsätta diskussionerna och nätverka. Sammanfattningsvis var dagen fylld av insikter och framtidshopp för svensk livsmedelsexport trots det mörka omvärldsläget. Den svenska livsmedelsindustrin har potential att bli en mall för framtidens globala livsmedelsproduktion, och politisk uppbackning fortsätter att vara avgörande för att nå detta mål.

Livsmedels­företagens fyra förslag för att öka livsmedelsexporten

  • 5 nya livsmedelsråd – i Storbritannien, USA, Indien, Förenade Arabemiraten och Japan
  • 3 årliga delegationer – Planera in minst tre delegationsresor med industrin inför nästa år
  • 100 ambassader – Instruera samtliga svenska beskickningar att alltid servera svensk mat och dryck vid representation
  • 2 frihandelsavtal och exportprotokoll – Slutför förhandlingar om frihandelsavtal med Indien och Mercosur och exportprotokoll för havre och fläsk till Kina

För mer information

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41