Prevent lanserar Ergonomihjälpen

Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Tillsammans med Svenskt Näringsliv, PTK och LO driver Prevent projektet Hållbar belastning för att bidra till att förebygga belastningsskador. I projektet har nu webbplatsen Ergonomihjälpen lanserats, där finns information om god belastningsergonomi och praktiskt stöd i form av filmer och checklistor.

Hållbar belastning är ett projekt som Prevent driver för att bidra till att förebygga belastningsskador och sprida kunskap om vikten av god belastningsergonomi. Projektet ingår i en kampanj från Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-OSHA). Belastningsbesvär uppstår ofta i samband med tungt, statiskt eller repetitivt arbete, men även påfrestande arbetsställningar och högt tempo kan bidra till att besvären utvecklas. Genom Ergonomihjälpen vill Prevent bidra till att förebygga belastningsskador och sprida kunskap om god belastningsergonomi.

– Det här är ett efterlängtat material. Vi har varierande ergonomiska utmaningar inom livsmedelsbranschen som vi tar på stort allvar, och arbetar därför med ständiga förbättringsåtgärder för att förebygga ohälsa. Grunden för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är goda kunskaper inom den egna verksamheten. För detta arbete finns därför alltid behov av olika slags hjälpmedel och verktyg – så att det i praktiken är användarvänligt i både små och stora verksamheter, säger Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen.

Upptäck Ergonomihjälpen

För att nå chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud och arbetsmiljöombud som identifierar, förebygger och åtgärdar belastningsbesvär har Prevent skapat Ergonomihjälpen, en webbplats som bland annat innehåller:

 

  • Ergonomi på rätt sätt – en metod i fyra steg
  • Beskrivning av vanliga ergonomiproblem och hur man kan undvika dem
  • Checklistor om ergonomi
  • Texter om arbetsgivarens ansvar
  • Artiklar om ergonomi

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert