Prevent lanserar webbutbildning för chefer

Är du chef eller arbetsledare med personalansvar? Nu har organisationen Prevent tagit fram en digital utbildning för dig som vill förbättra dina kunskaper om hur man arbetar praktiskt med arbetsmiljö.

En bra arbetsmiljö skapar förutsättningar för goda resultat, trygghet och trivsel på en arbetsplats. Som chef har du en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet och kommer att behöva tillämpa lagar och regler för att skapa dessa förutsättningar. Genom att öka dina kunskaper om hur man förebygger arbetsmiljöproblem och framgångsrikt planerar och leder arbetsmiljöarbete hjälper Prevents nya webbutbildning dig att bli ännu tryggare i din roll som ledare,

– Det här blir vi glada för! Det har efterfrågats en utbildning för chefer som även är på engelska. Grunden för en sund och säker arbetsmiljö är goda kunskaper, och nu när man kan ta del av en utbildning på distans och vid tillfällen man själv väljer så ökar möjligheterna, säger Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen. Jag har även noterat att det saknas tidsbegränsning till materialet och att man har tillgång till ”Arbetsmiljö för chefer – webb” så länge man vill. Det är praktiskt – då kan man gå tillbaka till olika delar och repetera närhelst man vill.

Utbildningen ”Arbetsmiljö för chefer – webb” finns både på svenska och engelska. Du kan läsa mer och anmäla dig till utbildningen via länkarna. Tillsammans med utbildningen får du digitala versioner av boken Arbetsmiljö för chefer.

Ur innehållet: 

 • Arbetsmiljöns regelverk
 • Samverkan och den svenska modellen
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
 • Samordningsansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Uppgiftsfördelning
 • Riskbedömning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsbelastning
 • Förändringar i verksamheten
 • Kränkande särbehandling
 • Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
 • Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och förmedlar kunskaper som hjälper företag att förbättra sin arbetsmiljö.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert