Rapportera in lönestatistik för september 2022

Inom kort kommer utvalda medlemsföretag få en inbjudan från Svenskt Näringsliv om att rapportera in sin lönestatistik. Statistiken används som underlag för bland annat avtalsförhandlingar samt rådgivning kring lön och lönesättning.

Det är återigen dags att redovisa löneuppgifter till Svenskt Näringsliv. Insamlingen öppnar för inrapportering den 4 oktober. Ett inbjudningsbrev kommer att skickas per post till utvalda företag med information om insamlingen och instruktioner för inloggning. All hantering av löneuppgifter görs i arbetsgivartjänsten Näringslivets lönestatistik.

För mer information om Näringslivets lönestatistik se www.nstat.se.

Vad används statistiken till?

Vi behöver era uppgifter för att få en så heltäckande och tillförlitlig lönestatistik som möjligt. Lönestatistik framställs av Svenskt Näringsliv i samarbete med respektive arbetsgivarorganisation och används för t. ex. kostnadsberäkningar och andra analyser vid avtalsförhandlingar samt rådgivning kring lön och lönesättning. Ert företag kommer åt marknadslöneinformation via Näringslivets lönestatistik. Lönestatistik baserad på denna insamling publiceras där i februari 2023.

Har du frågor om insamlingen?

Frågor om insamlingen besvaras av det nya supportcentret hos Origo Group som hjälper dig om du har frågor. Kontakta dem på telefon 08 580 022 22 eller e-post: support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se