Rapportsläpp 13/5: Så kan livsmedelsbranschen minska sin klimatpåverkan

Vill du få en djupare förståelse för livsmedelskedjans klimatpåverkan, var de största utsläppen sker och hur företag i kedjan kan agera för att minska sitt och andras klimatavtryck? Då är du varmt välkommen att delta digitalt den 13 maj kl 08.30 när konsultbyrån Macklean släpper sin nya rapport Insikter #12: Klimat.

Välkommen på digital release för Macklean Insikter #12: Klimat!

Anmälan: Eventet sänds live via Teams, anmäl dig via denna länk för att få en inbjudan till sändningen.
Datum & Tid:
 Onsdag 13 maj. kl 08.30-09.30
Plats: Vid din skärm
Länk till livesändningen: Du får en länk till livesändningen i ett mejl
Frågor? Välkommen att kontakta Macklean på info@macklean.se

− Livsmedelsindustrin har ett stort ansvar i relation till de olika åtgärderna i Parisavtalet och inte minst till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Livsmedelsindustrin är en del av lösningen, tillsammans med de andra aktörerna i livsmedelskedjan. Den här rapporten ger en djupare förståelse för livsmedelskedjans klimatpåverkan och hur företag kan agera och samverka i hela kedjan för att minska klimatavtrycket, något som är centralt för att vi ska nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Utdrag ur rapporten

Livsmedelsbranschen ger upphov till betydande utsläpp

Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri genererar tillsammans omkring 13 % av de territoriella utsläppen. Beslutsfattare hos livsmedelskedjans alla företag har därför ett stort ansvar att engagera sig i arbetet för minskad klimatpåverkan. Två tydliga drivkrafter kan identifieras: Växande krav på och intresse för produkter med lågt klimatavtryck, samt potential för kostnadsbesparingar i den egna verksamheten.

Av livsmedelskedjans klimatpåverkan står primärproduktionen för en majoritet

Sammantaget estimeras den svenska livsmedelskedjans klimatpåverkan till knappt 13 Mton koldioxidekvivalenter. Av dessa står primärproduktionen för omkring 89 %, livsmedelsindustri 10 % och handel och grossister 1 %. De enskilt största utsläppsfaktorerna är kolavgång från markanvändning och metanutsläpp från idisslares matsmältning.

Ansvarstagande upp- och nedströms i värdekedjan är en avgörande knäckfråga

Den svenska primärproduktionen har en relativt låg lönsamhet och trots att en stor del av såväl värdet som klimatpåverkan skapas där tar det ledet endast del av en tredjedel av intäkterna. I och med detta finns ett behov av gemensamt ansvarstagande där aktörer i alla led i livsmedelskedjan skapar förutsättningar för de åtgärder som behöver genomföras.

Tre steg på vägen mot minskad klimatpåverkan

  1. Arbeta med de egna direkta utsläppen
  2. Ta en aktiv roll för att minska indirekta utsläpp i värdekedjan
  3. Sätt upp en strategi för hur klimatarbetet ska kommuniceras och kommersialiseras

Nedan hittar du rapporten för nedladdning.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44