ReduSalt påbörjar tredje projektsteg

Tillsammans med 15 aktörer från livsmedelssektorn har industriforskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) beviljats fortsatt Vinnova-finansiering av projektet ReduSalt. Projektet, som syftar till att sänka salthalten i svenska livsmedel, startar därför nu sitt tredje steg. Ett steg som kommer att fokusera på informationsspridning. Vi ställde några snabba frågor till Tim Nielsen, forskare vid RISE och projektledare för ReduSalt.

I projektgruppen för ReduSalt ingår representanter från hela livsmedelsbranschen, myndigheter, intresse- och konsumentorganisation. Projektet som nu går in i sitt tredje steg kommer med fortsatt Vinnova-finansiering att pågå fram till hösten 2022 med en total budget på 12,8 miljoner kr.

− Vi är mycket glada för beskedet från Vinnova som gör det möjligt att få ut de framtagna metoderna i produktion. Dessutom får vi nu möjlighet att ta fram förslag på hur vi fortsätter vårt saltsamarbete efter att projektet avslutas, sa Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, efter att den fortsatta finansieringen meddelats.

ReduSalt har pågått sedan 2015 med målsättningen att ta fram metoder för att sänka salthalten i livsmedel. I samband med starten för projektets tredje steg vi på att ställa några frågor till projektledare Tim Nielsen.

 

ReduSalt har pågått ett antal år nu. Hur har det gått hittills?

Det har gått bra. Det hela började med ett kunskapsuppbyggande projekt där flera branschorganisationer och RISE deltog. Detta utmynnade i broschyrer som stöd för de olika branscherna vid arbetet med saltreduktion och en tanke på att jobba vidare med frågan på ett mer praktiskt sätt. Vi ansökte därför om finansiering från Vinnova och fick denna beviljad för att bygga upp ett konsortium och formulera en projektplan. Detta gjordes 2015 – 2016 varpå vi ansökte om förnyat anslag för att komma igång med arbetet. Den ansökan blev också beviljad och det projektet löpte 2017 – 2019. I detta steg utvecklades metoder för saltreduktion vilka fokuserade främst på fyra produktkategorier (chark, bröd, sås/soppa och torra blandningar).

 

I varje kategori tillverkade vi en demonstrator och lyckades sänka salthalten med 20 – 44 % utan någon negativ inverkan på sensorisk kvalitet, mikrobiell säkerhet eller processbarhet. Vi har nu fått ytterligare anslag för ett avslutande steg där vi ska optimera och anpassa metoderna för fullskalig produktion så att de kan implementeras hos företagen.

 

Vad kommer ni att fokusera på i detta tredje steg?

 

Vi ska förutom att fortsätta med det vi gjort tidigare ägna oss åt informationsspridning från projektet – både till livsmedelsbranschen så att kunskapen kommer till användning och till allmänheten, så att konsumenterna förstår fördelarna med att äta mindre salt, och på det viset öka efterfrågan på saltreducerade produkter. Vidare ska vi etablera ett nätverk som fortsätter jobba med frågan efter att projektet har avslutats.

 

I projektet deltar över 15 aktörer från livsmedelskedjan. Hur går det att arbeta tillsammans?

Samarbetet fungerar mycket bra, alla deltagare har samma målsättning och saltreduktion är en fråga som hela branschen måste lösa tillsammans, det är inget som enskilda företag klarar av på egen hand.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig