Referat: Workshop om minskat matsvinn i praktiken

Den 11 maj deltog representanter från Livsmedelsföretagens medlemsföretag på ett heldagsseminarium där de fick arbeta med sina utvalda matsvinnsutmaningar. Nedan följer en rapport från dagen.

Syftet med dagen var att tillsammans med företagen hitta lösningar till deras utvalda matsvinnsutmaningar genom att förstå grundproblematiken och därefter brainstorma idéer som kan omvandlas till konkreta åtgärdsförslag. Företagen fick även chansen att testa sina idéer på de andra deltagarna och därefter få konstruktiv feedback att ta med hem till sin verksamhet. Dagen avslutades med en diskussion där de fick möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Deltog på workshopen gjorde representanter från Livsmedelsföretagen och deras medlemsföretag, Livsmedelsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Moderatorer för dagen var Katharina Fryers Hellquist och Tove Björklund, medgrundare av ReCollab som arbetar med cirkulära affärsmodeller/produkter och att minska matsvinnet tillsammans med företag som vill driva ett aktivt matsvinnsarbete i sin verksamhet. ReCollab arbetar med interaktiva metoder och involverar olika kompetens och funktioner i verksamheten – hela vägen från nulägesanalys till action. Resultatet blir ett effektivt svinnabete som bidrar till både minskade växthusgasutsläpp och ekonomiska besparingar.

Workshop 1 & 2

Under workshopen arbetade deltagarna aktivt med de utvalda svinnutmaningarna; 1) osynligt svinn och 2) produktionsfel/förluster – genom att identifiera grundproblematiken till varför svinnet uppstår för att därefter brainstorma lösningar och idéer till hur det går att minska svinnet. Varje grupp fick rösta på sina favoritförslag och därefter arbeta vidare med det vinnande förslaget genom att skapa en prototyp.

Åtgärdsförslagen inkluderade att genomföra systematiska kartläggningar för att identifiera det osynliga svinnet eller flödesanalyser för att hitta de viktigaste orsakerna till produktionsfel/förluster. Andra förslag handlade om att skapa samverkan mellan viktiga funktioner i verksamheten, samt att inleda en intern kommunikation för att få med hela organisationen. Dagen avslutades med en öppen diskussion där företagen fick möjlighet att utbyta erfarenheter.

Kontakt med ReCollab

Vill ni komma i kontakt med ReCollab för eventuella frågor eller för att boka ett möte så når ni dem på info@recollab.com

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44