Regeringen inför ett direkt inkomstbortfallsstöd

Livsmedelsföretagen har sedan tidigare krävt ett direkt inkomstbortfallsstöd för att undvika en konkursvåg bland branschens småföretag. På en pressträff den 30 april meddelade regeringen att man inför ett stöd för att hjälpa företag med stora omsättningstapp att betala sina fasta kostnader avseende mars och april.

Ett av förslagen i Livsmedelsföretagens sjupunktsprogram med statliga åtgärder för att hjälpa små- och medelstora företag är direkt inkomstbortfallsstöd. För att visa på det akuta behovet av en sådan åtgärd skrev Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman nyligen en debattartikel på Altinget.se tillsammans med Stefan Fritzdorf, vd på Vivels och Livsmedelsföretagens representant i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Den 30 april meddelade regeringen att man inför ett direkt inkomstbortfallsstöd. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft. Stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

– Ett inkomstbortfallsstöd för företagen som över en natt tappade 50-100 procent av omsättningen är helt nödvändigt för att de ska ha en chans att överleva. Jag är lättad över regeringens beslut men också orolig över den angivna tidsramen. Bland många av de företag som har svårt att betala sina fasta kostnader för mars och april har jag svårt att se tillräckliga omställningsmöjligheter eller tillräcklig återuppväckt efterfrågan för att de ska kunna klara sina fasta kostnader i maj och juni. Detta kommer vi vara väldigt tydliga med gentemot regeringen, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Förutsättningar för stödet

Stödet kan ges till företag med en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader 2019. Stödet ska enligt förslaget kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt, inte är under rekonstruktion och har sin hemvist i Sverige. Enligt förslaget ska stödet utbetalas genom Skatteverket.

Regeringen har meddelat att man kommer att återkomma med mer information om utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka. Förslaget kommer att lämnas i en extra ändringsbudget och regeringen har meddelat att man arbetar för att systemet ska träda i kraft den 1 juli 2020. Livsmedelsföretagen följer frågan noggrant.