Regeringen utser Sofie Eliasson Morsink till Delegationen för cirkulär ekonomi

Den 25 juni utsåg regeringen Livsmedelsföretagens vice ordförande Sofie Eliasson Morsink, VD för Coca-Cola European Partners Sverige, till ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi. Delegationen har till uppgift att utgöra en plattform, ett kunskapscentrum och en samordnade kraft för omställningen till cirkulär ekonomi.

Sofie Eliasson Morsink. Foto: Stefan Nilsson

Delegationen för cirkulär ekonomi inrättades 2018 som ett led i regeringens arbete för ökad livslängd hos produkter. Delegationen arbetar nära Miljödepartementet och har bland annat till uppgift att vara rådgivande till regeringen, identifiera behov om utbildning och information inom cirkulär ekonomi samt utgöra en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer.

Den 25 juni valdes Sofie Eliasson Morsink till delegationen. Hon är därmed dess första ledamot som representerar ett livsmedelsproducerande företag.

– Jag är väldigt glad för förtroendet från regeringen. Det är en spännande tid vi har framför oss och nu behöver vi kraftsamla tillsammans för att säkra en hållbar konsumtion. I början av året skiftade vi hela vår lokalproducerade PET-portfölj till 100 procent återvunnen plast. Som en stor aktör har vi ett ansvar att bidra till en cirkulär ekonomi inom dryckesindustrin. Jag hoppas kunna bidra med våra erfarenheter och insikter till delegationens arbete, säger Sofie Eliasson Morsink.