Rekordtillväxt för dryckesbranschen – tre nya producenter varje vecka

Antalet dryckesproducenter i Sverige fortsätter att öka i snabb takt. Bara under 2018 ökade branschen med 25 procent, eller med nästan tre nya producenter i veckan. Vid årsskiftet fanns närmare 700 företag i Sverige som tillverkar öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker.

Det framgår av Dryckesbranschrapporten för 2019, som är gjord på uppdrag av svenska dryckesproducenter, Livsmedelsföretagen och LRF. Rapporten har kartlagt samtliga producenter av alkoholhaltiga drycker i Sverige.

Under 2018 ökade antalet producenter med 147 stycken, från 550 till 697 tillverkare. Av dessa har 636 tillstånd att bedriva såväl produktion som handel.

I årets rapport ingår för första gången även företag som framställer läsk, mineralvatten, juicer och liknande. Sammantaget handlar det om 109 företag. Med dessa inräknade består den svenska dryckesbranschen i dag av 806 producenter.

Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen

– Förra året beskrev medierna en bubblande bransch, men nu är jag beredd att kalla den kokande. Det finns en entreprenörslusta som flera andra branscher kan och bör inspireras av, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Bransch med exportpotential

Dryckesproducenterna sysselsätter över 5 000 personer, vilket innebär att produktion av drycker idag utgör en betydande del av den samlade svenska livsmedelsindustrin. I regeringens vårbudget framhålls också särskilt livsmedelsindustrins exportpotential och möjligheten att skapa sysselsättning i hela landet. Den snabba ökningen av nya producenter gör dryckesbranschen till ett av de snabbast växande segmenten i svenskt näringsliv. I genomsnitt etablerar sig två till tre nya producenter i Sverige varje vecka, ofta på landsbygden eller på mindre orter.

Branschen omfattar även en rad större företag, som The Absolut Company, Carlsberg, Åbro och Kopparbergs. The Absolut Companys Absolut Vodka är den enskilt största exportprodukten i den svenska livsmedelsindustrin. Hela 99 procent av produktionen går på export till ett värde av cirka fyra miljarder kronor. The Absolut Companys vd Anna Malmhake hoppas att fler producenter kan nå liknande framgångar på internationella marknader:

– Det vore bra för hela landet om Sverige får en ny exportsuccé som Absolut. Om branschen fortsätter åt det här hållet är det bara en tidsfråga. Svensk dryck präglas sedan länge av gediget hantverk, god kvalitet och hållbar produktion, vilket är precis vad dagens konsumenter efterfrågar, säger Anna Malmhake.

Bidrar till ökad turism och en levande landsbygd

Dryckestillverkarna utgör en viktig del i den svenska livsmedelsstrategin, vars syfte är att skapa fler arbetstillfällen och en hållbar tillväxt i hela landet. Dryckesbranschens produktionsanläggningar spelar en viktig roll eftersom de ofta är attraktiva besöksmål för turister.

Dryckesbranschrapporten 2019 visar att mer glesbefolkade län, som Västernorrland, Jämtland och Gotland, har en betydligt högre andel dryckesproducenter än storstadslänen. Det här innebär också att mindre orter som exempelvis Åhus eller Mackmyra, och hela regioner som Skåne (för sina vingårdar), omskrivs allt oftare i guideböcker och internationell press, mycket tack vare att dryckesproducenterna lägger allt större resurser på att skapa populära besöksmål för turister.

– Dryckesbranschen är en av de mest spännande utvecklingsbranscherna på landsbygden. LRFs nya branschavdelning Lokal Mat&Drycks mål är att förbättra förutsättningarna för lokal företagsutveckling och att gårdsförsäljning på sikt ska tillåtas. Turister söker inte bara vacker natur och historiska platser, de är också ute efter mat- och dryckesupplevelser, och här skapar dryckesbranschen ett sammanhang och en historia kring sina produkter, säger Anders Källström vd LRF.

Dryckeskategorierna i korthet:

Bryggerierna – störst och bredast

Öl är den största kategorin bland dryckesföretagen och den har fortsatt att växa under året. Antalet producenter gick under fjolåret från 413 till 526, och bryggerierna är spridda från Skåne i söder till Norrbotten i norr, varav flertalet är så kallade mikro- och hantverksbryggerier. Sverige har nu lika många bryggerier som för 100 år sedan, före den stora bryggeridöden.

Cider, fruktviner och glögg – växer snabbt

En kategori som under året sett en klar ökning är cider, med över 70 tillverkande företag inom kategorin cider, mjöd, fruktviner och glögg. Producenterna är spridda över landet, med tyngdpunkt på mellan- och södra Sverige, där Västra Götaland står för det största antalet.

Vinet – en sydsvensk boom

Sverige är det nya vinlandet. Det finns idag ett fyrtiotal kommersiellt etablerade svenska vinproducenter, som både odlar sina druvor och framställer vinet. De svenska vinproducenterna befinner sig nästan uteslutande i de södra delarna av Sverige, och hälften ligger i Skåne. Det finns idag 38 vinproducenter i Sverige, men det finns totalt 200 vinodlingar i landet med potential att utveckla kommersiella näringsverksamhet i Sverige.

Spriten – en svensk klassiker

Även spritproducenterna har ökat i antal jämfört med året innan, från 79 producenter till 97 idag. Produktionen varierar, med spritsorter som akvavit, vodka, whisky och gin.

Läsk, mineralvatten och annat – stort utbud och nästan störst

Näst efter ölproducenter är läsk, mineralvatten och annat vatten på flaska den största kategorin med 154 registrerade företag. Kategorin har vuxit explosionsartat sedan 1990-talet och rider på den fortsatta hälsotrenden och det ökade intresset för alkoholfria alternativ.

Dryckesbranschrapporten 2019 finns att läsa i sin helhet på: http://tomorrowstable.se/insikt/

För mer information, kontakta:

Paula Eriksson, VP Corporate Affairs & Communications på The Absolut Company
Tel: 070-190 12 07
E-post: paula.eriksson@pernod-ricard.com

Ulf Wallin, presschef LRF
Tel: 073-334 60 96
E-post: ulf.wallin@lrf.se

Daniel Emilson, press- och mediechef på Livsmedelsföretagen
Tel: 076-275 83 60
E-post: daniel.emilson@li.se

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98