Riksdagsseminarium: Vad gör livsmedelsbranschen för bättre matvanor?

Vad gör branschen för att främja folkhälsa, hur samverkar man med andra och vilka förutsättningar behöver branschen för att ge konsumenterna ett brett utbud av hälsosam mat? Det här var temat för ett digitalt seminarium den 4 maj anordnat av Livsmedelspolitiska nätverket i Riksdagen. Seminariet finns nu att se på Youtube!

Här kan du titta på seminariet i sin helhet

Folkhälsofrågan är bred och komplex. Mat- och levnadsvanor påverkas av många olika faktorer. Det kan handla om tillgången på och kunskapen om hälsosamma alternativ, förmågan att nå konsumenterna med information, socioekonomiska förutsättningar m.m. För att nå framgång i folkhälsoarbete krävs långsiktighet och samarbete mellan många olika samhällsaktörer.

Vad gör branschen för att främja folkhälsa, hur samverkar man med andra och vilka förutsättningar behöver branschen för att ge konsumenterna ett brett utbud av hälsosam mat? Detta var temat för seminariet den 4 maj som anordnades av Livsmedelspolitiska nätverket i Riksdagen.

Program

  • Vad är egentligen den bästa maten? Forskningens roll och vikten av vetenskaplig grund. Mai-Lis Hellénius, professor i att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar med fokus på mat och fysisk aktivitet, Karolinska Institutet, kallad ”Livsstilsprofessor.”
  • Hur underlättas konsumenternas val? Livsmedelsverkets arbete för mer hälsosamma matvanor. Veronica Öhrvik, agronomie doktor, Livsmedelsverket.
  • Mindre salt och mer fullkorn. Konkret exempel på branschens bidrag till hälsosammare mat. Lovisa Martin Marais, Nutrition manager Lantmännen
  • Hur arbetar livsmedelsföretagen för att främja goda mat- och levnadsvanor? Vad behöver företagen för att kunna arbeta med denna viktiga fråga? Elisabet Rytter, medicine doktor i nutrition, ansvarig för forskning och nutrition Livsmedelsföretagen.