Rytter rättar: Ta DN:s saltråd med en rejäl nypa salt

Under lördag-söndag brukar Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, läsa sin morgontidning mer nogsamt än annars. Så skedde även denna helg men tyvärr med påföljden att hennes humör sjönk som en sten. Orsaken? Ett stort reportage i DN med rubriken ”Därför är salt mer än bara världens bästa krydda”.

Elisabet Rytter:

I reportaget (betalvägg) står det att ”salt är livsviktigt” vilket visserligen inte är osant, vi behöver en viss mängd salt. Men, och det är ett stort ”men”: DN missar något som är helt centralt, nämligen att vi idag äter alldeles för mycket salt. Ett för högt saltintag är en av de största riskfaktorerna kopplade till matvanor då det kan höja blodtrycket som i sin tur ökar risken för hjärtkärlsjukdomar. Vetenskapen kring detta är otvetydig.

Att i den här kontexten skriva att salt är livsviktigt och göra ett stort uppslag om hur man kan använda salt i matlagning är olyckligt. Men det som verkligen får mig att studsa till är påståendet att salt är ”Mindre farligt än vad man trott”. Det är helt fel. De enskilda studier som lyfts i DN-artikeln är några få i den stora mängd forskning som studerar sambandet salt-hälsa. Läser man de sammanfattningar av befintlig forskning som finns på området, t ex den här från USA och Kanada och den här från Efsa, så råder det ingen tvekan: dagens kostråd, att minska saltintaget, gäller fortsatt.

Att det är just DN som skriver så här fel om salt förvånar mig. Förra våren lanserade DN en utmärkt policy för vetenskapsjournalistik som beskriver hur man bedömer vetenskap. En policy som jag önskar att redaktören för just det här reportaget hade tagit del av.

För att bekräfta felaktigheten i det som påstås under rubriken ”Mindre farligt än vad man trott” ringer jag Mattias Aurell. Han är professor emeritus i njurmedicin, har under många år varit aktiv i saltfrågan och är initiativtagare till Wash Sweden:

– Det är anmärkningsvärt att media inte positivt bidrar i denna viktiga folkhälsofråga. Ett sänkt saltintag skulle göra stor nytta för folkhälsan. Det sänker blodtrycket och på det viset minskar risken för flera allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, säger Mattias.

Den svenska livsmedelsindustrin har sedan många år tillbaka jobbat med att sänka saltet i maten tillsammans med bl a handeln, myndigheter och forskare i projektet ReduSalt. Här tar vi fram nya metoder att använda vid saltsänkning och tittar t ex på hur kryddor kan ersätta salt. Vi har kommit en bit på vägen men mycket återstår att göra. I detta arbete behöver vi medias hjälp med att informera konsumenten om hur viktigt det är att minska saltintaget.

Så snälla DN, hjälp, inte stjälp oss. Använd er starka röst till att berätta om och inspirera till hur man kan smaksätta maten på annat sätt än med hjälp av salt. Och framförallt, använd er egen förträffliga policy för vetenskapsjournalistik så att läsaren blir rätt informerad.

P.S. Varmt välkommen att kontakta mig om ni vill veta mer om eller vara med i vårt saltsänkningsprojekt ReduSalt! D.S

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig