Rytter recenserar Sommar i P1 – fyra höjdare och ett bottennapp

Vår vetenskapsexpert Elisabet Rytter har haft semester och som många av oss har hon rattat in Sommar i P1. Hon har lyssnat extra noga på fem sommarvärdar som pratar om hennes favoritområden mat, hälsa och forskning. Fyra av dem får tummen upp medan den femte förstörde Elisabets sköna semesterstämning.

Elisabet Rytter:

Under sommarens lediga dagar har jag roat mig med att lyssna på några av sommarpratarna, eller som det mer korrekt heter sommarvärdarna, i P1. Mitt fokus har föga överraskande varit de som i sin presentation på P1:s hemsida nämner orden mat, hälsa, forskning eller vetenskap.

Anders Hansen

Jag började med att lyssna till programmet där Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare, berättade om hur fysisk aktivitet påverkar våra hjärnor. Inte bara den fysiska hälsan utan också den mentala hälsan visar stark koppling till fysisk aktivitet och Anders ställer frågan om den stora ökningen av unga som mår psykiskt dåligt är kopplat till att vi rör oss för lite. Om jag skulle tvingas slå vad om vad vetenskapen år 2030 anser vara den levnadsvana som mest påverkar vår hälsa, ja då skulle jag satsa på fysisk aktivitet. Med kost, sömn och digital disciplin tätt i hälarna. Det sistnämnda handlar om hur vi hanterar mobilen så att den inte tar tid från fysisk aktivitet och sömn. Det är alltid lika intressant att lyssna på en person med djup kunskap inom ett område där vederbörande också skriver storsäljande populärvetenskapliga böcker. Jag ser gärna fler sådana experter i programtablån.

Här kan du lyssna på Anders Hansen

Isabelle Gulldén

Nästa sommarvärd var Isabelle Gulldén, professionell handbollsspelare, som berättar om hur samhällets kropps- och viktfixering påverkar kvinnliga idrottare. Isabella var själv snärjd i denna fixering men fick professionell hjälp av en kunnig och specialiserad dietist på SOK, Sveriges Olympiska Kommitté. Hon slapp pseudoexperternas dåligt underbyggda råd som tyvärr fyller bokhandlarnas hyllor. Isabelle uppmanades att äta mer och på det sätt som krävs om man är handbollsspelare på högsta nivå – inte en tjej på catwalken. Och det gav resultat; Isabelle kände att hon hade så mycket energi trots stenhård träning och lärde dessutom känna sin kropp. Hatten av för professionella kostrådgivare.

Här kan du lyssna på Isabelle Gulldén

Anne Sverdrup-Thygeson

Från handbollsspelaren Isabella till insektsforskaren Anne Sverdrup-Thygeson – båda med fokus på det som flyger fram genom luften. Anne delade på ett fängslande sätt med sig av sina djupa kunskaper om insekter. Visste ni t ex att världens alla spindlar äter 600 miljoner ton insekter, mer än vikten på alla människor på jordklotet. Så om spindlarna skulle få för sig att växla över till människa som föda skulle vi inte räcka till för att mätta deras hunger. Anne påminner oss om hur livsviktiga insekterna är för att vi ska få mat på bordet. Men tyvärr blir de färre och färre. Tack och lov ger Anne kreativa råd om hur vi kan hjälpa till att stoppa denna utveckling, t ex genom att prata mer om insekter, intressera och lära barnen om dessa viktiga varelser, klippa gräsmattan mer sällan och plantera fruktträd och buskar i trädgården. Det pratas mycket om insekter som en framtida klimatsmart proteinkälla, men efter att ha lyssnat på Annes sommarprat är det uppenbart att insekter har fler och ännu viktigare roller – de är en förutsättning för vår överlevnad.

Här kan du lyssna på Anne Sverdrup-Thygeson

Emma Frans

Därefter lyssnade jag på Emma Frans som är en välkänd doktor i epidemiologi, forskare och vetenskapsskribent, och har sin hemvist på KI. Som DN:s recensent skriver har man ”inte tråkigt en sekund” när man lyssnar på Emma. Hon förklarar på ett enkelt och underhållande sätt att den vetenskapliga modellen – som bygger på att man samlar dagens kunskap och systematiskt utvärderar den – är den bästa berättelsen men sällan den som vi tycker bäst om och vill höra. Som Emma påpekar har vi människor tyvärr en tendens att gilla de som uttalar sig tvärsäkert trots att de inte besitter den djupa kunskapen i området.

Här kan du lyssna på Emma Frans

Maria Borelius

Att från kloka Emma Frans växla över till avsnittet där entreprenören och författaren Maria Borelius pratar var minst sagt blodtryckshöjande. Jag tänker då på hennes berättelse och villfarelser om antiinflammatorisk kost. I programmet nämner Maria att hon ”lägger pusselbit efter pusselbit” och bedriver ett ”detektivarbete”. Något som hon också tar upp i sin bok ”Hälsorevolutionen – vägen till en antiinflammatorisk livsstil” på sid 56: ”Jag inser att jag måste bli en detektiv för att gå till botten med den här gåtan. Ingen enskild forskare verkar ha hela bilden klar för sig. Jag kommer att behöva lägga ett pussel”. Ett minst sagt häpnadsväckande uttalande, särskilt för oss som är vetenskapligt skolade. Maria borde lyssna till Emma Frans och hennes budskap att vetenskap handlar om att samla dagens kunskap och systematiskt utvärdera den. Och att den som utför detta ska vara en person som besitter djup kunskap i området. Så tyvärr Maria, du bör lämna över ”pusslandet” till de som har de nödvändiga kvalifikationerna. Vill du verkligen bidra till folkhälsan bör du sluta sprida dina hemmasnickrade teorier om kost och hälsa och istället hänvisa till Livsmedelsverkets kostråd som just vilar på systematiska, vetenskapliga utvärderingar.

Här kan du lyssna på Maria Borelius

Public service borde ta sig en rejäl funderare

Jag är fullt införstådd med att Sommar i P1 inte är ett faktabaserat vetenskapsprogram och att det är personliga berättelser, funderingar, åsikter och tankar kring allt möjligt. Jag förespråkar inte att P1 ska faktakolla alla manus men samtidigt tycker jag att man i egenskap av ett public service-bolag bör vara mer selektiv i vilka sommarvärdar man väljer. Jag tror t ex inte att P1 skulle låta någon vara sommarvärd som tror att månlandningen är fejkad, att jorden är platt eller att det finns älvor och troll. Men när det handlar om mat och hälsa ser jag alltför ofta att även seriösa medier okritiskt ger utrymme åt självutnämnda experter som får sprida sina ovetenskapliga villfarelser. När det sker i public service är det extra allvarligt, för det är vi alla med och betalar.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig