Så kan den svenska livsmedelssektorn bli framtidens hållbara supernäring

Den 2 juni presenterade Sweden Food Arena livsmedelssektorns gemensamma agenda för innovation och forskning. Näringen är beredd att satsa upp till 400 miljoner kr förutsatt att det offentliga matchar investeringen. Målet är att inom 10 år lansera innovationer värda minst en miljard euro, kraftigt öka exporten och skapa 50 000 nya jobb.

Sweden Food Arenas innovations- och forskningsagenda Svensk livsmedelssektor – framtidens hållbara näring presenterades på ett webbinarium den 2 juni, med deltagande av bland annat landsbygdsminister Jennie Nilsson. Agendan är näringens tydliga besked hur en riktad satsning på livsmedel i höstens forskningspolitiska proposition stärker den svenska livsmedelskedjan.

​Här hittar du agendan i sin helhet (pdf)

− En samlad, kraftfull och långsiktig forskningssatsning är en förutsättning för att livsmedelsbranschen skall kunna bidra till de ambitiösa målen i regeringens livsmedelsstrategi, till en robust och god försörjningsförmåga och till de globala hållbarhetsmålen. Sverige har alla förutsättningar på plats för att bli världsledande inom hållbar, innovativ livsmedelsproduktion, låt oss ta vara på detta, säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Agendan bygger på fem åtaganden som utgör grunden för de fokusområden som innovations- och forskningsaktiviteter ska inriktas mot:

  • Världens mest attraktiva mat och dryck
  • Konkurrenskraftig matinnovation
  • Mat och dryck för ett hälsosammare liv
  • En resurseffektiv livsmedelssektor
  • Klimatneutral livsmedelsproduktion

– Med en kraftfull 10-årig satsning på livsmedelsinnovationer och forskning kan livsmedelssektorn bli Sveriges nya tillväxtmotor, väl i paritet med svenska paradgrenar som stål-, skogs- och försvarsindustrin. Men det kräver att vi tas på allvar både när det gäller vår storlek och vår potential när staten tar beslut om sina kommande innovations- och forskningssatsningar, säger Per Arfvidsson, vice vd för Lantmännen och ordförande i Sweden Food Arena.

Den nya innovations- och forskningsagendan utgår från näringens möjligheter och behov och tar sig an några av livsmedelssektorns största utmaningar, inklusive konkurrenskraft, hållbarhet, tillväxt samt hälsa. Sweden Food Arena har sedan tidigare satt upp fyra ambitiösa mål för livsmedelsbranschen det kommande decenniet.

– Om tio år ska Sverige ligga bland topp tre i innovationsrankningar för livsmedelssektorn i Europa, vi ska ha lanserat innovationer som tillsammans omsätter minst en miljard euro, vi ska ha skapat 50 000 nya jobb och vi ska exportera hälften av alla livsmedel som produceras i Sverige, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare för Sweden Food Arena och den som lett arbetet med att ta fram agendan.

Den nya agendan ska ses mot bakgrund av att de resurser för innovation och forskning som idag satsas inom livsmedelssektorn är mycket små jämfört med andra branscher i samma storlek. Den senaste riktade satsningen från statlig sida på behovsstyrd forskning och innovation inom livsmedel var ”Tvärlivs”, som pågick 2010 – 2014, där staten gick in med 20 miljoner kronor per år. Söktrycket från näringslivets sida var dock ca 120 miljoner kronor per år, vilket tydligt indikerar att den statliga satsningen var kraftigt underdimensionerad.

Här laddar du ner agendan

Länk till pdf: https://swedenfoodarena.se/wp-content/uploads/Sweden-Food-Arena_innovations-och-forskningsagenda_digital_slutlig.pdf

Fakta om den svenska livsmedelsbranschen

Livsmedelssektorn – primärproduktion, livsmedelsproduktion, dagligvaruhandel och hotell- och restaurangsektorn – sysselsätter närmare 300 000 människor i hela Sverige.

  • Primärproduktionen har idag strax över 60 000 företagare och omsätter cirka 55 miljarder kronor
  • 70 procent av det som kommer från det svenska jordbruket vidareförädlas av livsmedelsföretagen i Sverige.
  • Livsmedelsindustrin, dvs förädlingsledet, är idag den tredje största industrigrenen i Sverige. Industrin har ca 48 000 anställda, omsätter 195 miljarder kronor och exporterar för 60 miljarder kronor.
  • Dagligvaruhandeln har 3 200 butiker i Sverige och 113 000 anställda, varav ungefär en tredjedel unga. År 2018 omsatte dagligvaruhandeln 357 miljarder kronor.
  • Hotell- och restaurangsektorn sysselsätter 200 000 personer runt om i hela Sverige. Måltidsexporten är idag värd cirka 52 miljarder kronor.

Fakta om Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom hela livsmedelsbranschen samverkar kring forskning och innovation för en konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och växande livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens livsmedelsstrategi.

Kontaktuppgifter

Per Arfvidsson, ordförande, Sweden Food Arena, 070-281 61 06

Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena, 070-611 21 10

Elisabet Rytter, forskningsansvarig, Livsmedelsföretagen, 070-603 32 03

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig