Så kan vi minska matsvinnet – Tre frågor till Sara Sundquist

Matsvinn är ett resursslöseri med stor miljöpåverkan. För att uppmärksamma detta antogs förra året den 29 september som”The International Day of Awareness of Food Loss and Waste”, eller ”Internationella matsvinnsdagen” på svenska. Under dagen pågår aktiviteter och engagemang världen världen över för att uppmärksamma mål 12.3 i Agenda 2030 – att tillsammans hitta lösningar för att halvera det globala matsvinnet. Vi ställde tre korta frågor till hållbarhetsansvarige Sara Sundquist om matsvinn!

Varför är matsvinn en så viktig fråga?

All livsmedelstillverkning– från jord till bord –påverkar på såväl den lokala miljön som det globala klimatet. Om vi inte äter upp det som produceras så spelar det ingen roll hur hållbart något är producerat, har den belastningen skett till ingen nytta.

Hur arbetar ni på Livsmedels­företagen för att minska matsvinnet?

Ett av åtagandena i vårt hållbarhetsmanifest är att företagen åtar sig att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled. Just nu är vi engagerade i IVL Svenska Miljöinstitutets arbete för att skapa en bred nationell överenskommelse för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan.

Vad kan jag som privatperson eller företag tänka på eller göra för att minska matsvinnet?

Som privatperson kan du planera dina inköp. Köp det du vet att du kommer att äta. Använd frysen, det mesta går att frysa, allt ifrån gräddslattar till rester av örtkryddor och kött. Tips! Tärna den överblivna korvsnutten, kotletten eller hamburgaren, lägg i en burk som fylls på efterhand och använd till en pytt när det är tillräckligt mycket i burken.

Som företag är det viktigast att mäta. Att mäta och följa upp svinnet skapar medvetenhet och förståelse för processen. När det är tydligt var och hur svinnet uppstår är det lättare att hitta lösningar som minskar det.

Vill du och ditt företag veta mer om hur ni kan arbeta för ett minskat matsvinn? Eller vill ni veta mer om Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest? Tveka inte att kontakta Sara!

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44