Save the date: Slutkonferens för Mer mat fler jobb den 18 maj

Sätt ett kryss i kalendern den 18 maj 2022! Då är du nämligen varmt välkommen till Mer mat fler jobbs slutkonferens: ”Livsmedelsstrategin i praktiken – 3 års projektarbete visar vägen”.

Två projekt med namnet Mer mat fler jobb startade 2018, båda med livsmedelsstrategin som utgångspunkt och med finansiering från Svenska ESF-rådet. Projektens syfte är att företag inom gröna näringar och livsmedelsindustrin ska utvecklas, växa och hitta rätt arbetskraft så att mer livsmedel kan produceras i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. 

Under den gemensamma slutkonferensen kommer projektens arbeten och resultat redovisas och en paneldebatt kommer att hållas. Konferensen är en hybridkonferens. Den kommer att äga rum på Europahuset i Stockholm och i en digital kanal.

Anmälan till  slutkonferensen görs via den här länken.

Livesändningen finns att ta del av här.

Läs mer om den nationella livsmedelsstrategin. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta Jannika Nordwall på Arbetsförmedelningen.