Höjdpunkter från vår dag i Almedalen!

Den 3 juli anordnade Livsmedelsföretagen tre fullsatta seminarier i Almedalen med deltagande av bla landsbygdsminister Jennie Nilsson, civilminister Ardalan Shekarabi, generaldirektörer, vd:ar och andra ledande experter och beslutsfattare. Se våra korta filmer med höjdpunkter från de spännande samtalen.

En del av panelen i seminariet ”Den statliga matkassen”

Hösten 2018 beslutade Livsmedelsföretagen att utöka närvaron i Almedalen, med resultatet att vi i år hade en hel dag – onsdag den 3 juli – som handlade om stora och viktiga frågor för den svenska livsmedelsindustrin och våra 800 medlemsföretag.

− Våra medlemmar producerar världens godaste, säkraste och mest hållbara livsmedel. Men att vi har en livskraftig och välmående svensk livsmedelsproduktion är inget vi kan ta för givet, och det är en fråga som i grunden berör samhället på alla nivåer. Det var med den utgångspunkten som vi bjöd in allmänheten och beslutsfattare till vår trädgård i Almedalen och en dag fylld med nyfikna möten och samtal om livsmedel, potentialen i vår industri och Sverige som industrination, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

1. Vad är Sveriges nästa stora livsmedelsexport?

Ämne och frågeställningar

Andelen utlandsförsäljning inom livsmedelsindustrin är bara ca 30 %, att jämföra med övriga industrigrenar som ligger uppåt 70 %. Menar vi allvar med livsmedelsstrategins mål om ökad svensk livsmedelsproduktion måste exporten öka kraftigt. Under detta seminarium fick vi en bild av hur exporten ser ut idag och på vilket sätt den svenska livsmedelsindustrin möter den globala efterfrågan. Vilka produkter och marknader finns det en ökad efterfrågan kring och hur kan man gå till väga som enskild företagare för att ta steget ut? Innovation är en nyckel för att ta fram relevanta exportprodukter, och hur kan vi genom FoU öka förädlingsgraden och efterfrågan på våra svenska livsmedel? Vilka svenska mervärden går hem på olika marknader runtom i världen?

Medverkande

 • Niklas Johansson, Statssekreterare hos Ann Linde, Sveriges regering
 • Carl Eckerdal, Chefekonom, Livsmedelsföretagen
 • Charlotte Lorentz Hjorth, VD, Krinova
 • Fredrik Fexe, Vice-VD, Business Sweden
 • Cecilia McAleavey, Director Sustainable Eating & Public Affairs, Oatly
 • Per Hållander, Global Account Director, Paulig Foods
 • Moderator: Lovisa Madås, Grundare, Agfo.se

2. Hur kan regler, villkor och myndigheter bidra till att uppnå målen i livsmedelsstrategin?

Ämne och frågeställningar

Den 19 juni presenterades handlingsplanen för livsmedelsstrategin 2020–2022 som tagits fram av Tillväxtverket och Jordbruksverket i samråd med Livsmedelsverket. I handlingsplanen anges flera exempel på vad som behöver genomföras inom området regler och villkor fram till 2022 för att den svenska livsmedelsbranschen ska bli konkurrenskraftig, hållbar och för att produktionen ska öka. Livsmedelskedjans branschorganisationer Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF bjöd in till ett samtal med politiker och myndighetsansvariga på Livsmedelsverket och Tillväxtverket om hur detta ska förverkligas. Hur ska handlingsplanen bidra till att aktörer i livsmedelskedjan får regler som är lätta att förstå och följa, att den svenska tolkningen av EU-regler är i linje med övriga EU-länders och att Sverige skall få mer inflytande över utformningen av EU:s regler inom livsmedelsområdet?

Medverkande

 • Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Sveriges regering
 • Anna Malmhake, Vice ordförande, Livsmedelsföretagen
 • Palle Borgström, Ordförande, LRF
 • Magnus Johansson, Vice ordförande, Svensk Dagligvaruhandel
 • Kristina Yngwe, Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet
 • John Widegren, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket
 • Moderator: Viktor Barth-Kron, Politisk kommentator, Kvartal

3. Är det dags att införa en statlig matkasse? Ett nyfiket samtal om folkhälsa, matvanor och ansvar

Ämne och frågeställningar

År 2018 uppgav drygt 50 procent av svenskarna antingen övervikt eller fetma, något som ökar risken för bl a typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. De viktigaste orsakerna till fetma och övervikt är socioekonomiska faktorer, för lite fysisk aktivitet och dåliga matvanor. I relation till Livsmedelsverkets kostråd äter vi generellt för mycket salt och för lite fullkorn, grönsaker och frukt. Den här utvecklingen måste vändas. Men hur, och av vem? Vilket ansvar har och tar myndigheterna, livsmedelsindustrin, politiken och dagligvaruhandeln? Är punktskatter, licensierade godisbutiker och reklamförbud lösningen, eller är det effektivare med utbildning, information, samarbete och produktutveckling?

Medverkande

 • Ardalan Shekarabi, Civilminister, Sveriges regering
 • Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro
 • Annica Sohlström, Generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Pia Lindeskog, Sakkunnig, Folkhälsomyndigheten
 • Torsten Kjellgren, Utredare, Tankesmedjan Tiden
 • Kerstin Lindvall, Hållbarhetschef, ICA-gruppen
 • Elisabet Rytter, Forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen
 • Moderator: Jörgen Huitfeldt, Chefredaktör, Kvartal

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07