Se i efterhand: Folk och Försvars seminarium om livsmedelskedjan i kris och krig

Den 1 oktober arrangerade föreningen Folk och Försvar seminariet Vad blir det till middag? Livsmedelskedjan i kris och krig. Seminariet finns nu att se i efterhand och deltog gjorde bland andra Landsbyggdminister Jennie Nilsson och Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen och Jennie Nilsson, Landsbyggdsminister

I arbetet med att stärka livsmedelsförsörjningen inför framtiden finns det en mängd frågor man behöver ta hänsyn till. Ska vi bygga upp en beredskapslagring av livsmedel, och i så fall i vilken utsträckning? Hur känsliga är våra handelsförbindelser med andra länder å ena sidan, och vilka sårbarheter skulle det innebära att i större utsträckning förlita sig på självförsörjning å andra sidan? Hur säkerställer vi att den mat vi äter i kris och krig både räcker till alla och är näringsriktig?

För att diskutera detta bjöd Folk och Försvar in ett antal experter, däribland Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman.