Skattekonsekvenser med anledning av corona

Skatteverket gör bedömningen att följderna av coronaviruset kan vara ett sådant synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med skatteinbetalning enligt gällande regler.

Detta innebär att om den skattskyldiga kan visa att betalning kan ske efter en kortare tids anstånd kan Skatteverket medge anstånd med betalningen. Ansökan görs skriftligt till Skatteverket. Du hittar mer information om hur detta görs på Skatteverkets hemsida:

Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset

Ansökan – Anstånd med betalning av skatt p.g.a. tillfälliga betalningssvårigheter

Livsmedelsföretagen ger inte rådgivning i skatterättsliga frågor. Den information som översänts ska inte betraktas som juridisk rådgivning eller tolkning av skattelagstiftning från Livsmedelsföretagens sida utan är endast en vidarebefordran av Skatteverkets utlåtande.