Skogsstyrelsen borde inte ansvara för livsmedelslagstiftning

Enligt en ny utredning ska Skogsstyrelsen ansvara för efterlevnaden av EU:s avskogningsförordning. Merparten av förordningen berör livsmedel, och Livsmedelsföretagen anser att Skogsstyrelsen saknar den kompetens och branschkännedom som krävs för att garantera en bra tillämpning av lagstiftningen.

Nu har delbetänkande Behörig myndighet enligt EU:s avskogningsförordning, SOU 2023:77 publicerats. Utredningen föreslår att regeringen utser Skogsstyrelsen till behörig myndighet enligt förordningen. Utredningen föreslår även att regeringen bör ge Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket i uppdrag att forma en arbetsgrupp som ska stödja Skogsstyrelsen vid tillämpningen av förordningen.

Förordningen innebär att företag som handlar med nötkreatur, kakao, kaffe, oljepalm, gummi, soja och trä, samt vissa produkter som härstammar från dessa råvaror, måste säkerställa att de inte är odlade på mark som har avskogats efter den 31 december 2020 samt att de har producerats i enlighet med relevant lagstiftning i produktionslandet. Förordningen gäller både produktion i tredjeländer och inom unionen.

”Varken kompetens eller branschkännedom”

Livsmedelsföretagen har förordat att Livsmedelsverket utses till behörig myndighet för de produkter som inte är trä eller gummi. I andra hand har vi förordat Jordbruksverket. Merparten av lagstiftningen berör livsmedelsprodukter och merparten av de av lagstiftningen berörda företagen har redan idag Livsmedelsverket som kontrollmyndighet, eller en annan myndighet där Livsmedelsverket har ansvar för rådgivning och stöd.

– Skogsstyrelsen har varken kompetens eller branschkännedom för den komplicerade struktur som finns i livsmedelskedjan, inte heller om de risker, analyser och överväganden som behöver göras vad gäller livsmedelsprodukter. Kompetensgapet är stort och inlärningskurvan kommer att vara brant och svår. Behovet av att ta tillvara befintlig branschkunskap är av stor vikt för företagen då vi vet att det är avhängigt en bra tillämpning av lagstiftningen, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

För mer information

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44