Smalare med fettskatt?

En debatt om att införa en fettskatt har blossat upp i Sverige. Men är en punktskatt av det här slaget verkligen ett effektivt verktyg att styra människors matvanor? Erfarenheterna från de länder som infört den här typen av skatter visar att så inte är fallet. Läs mer i vår rapport om punktskatter på mat.

Läs rapporten