Smittbärarpenning vid frånvaro från arbetet på grund av Covid-19

Hur ser regelverket ut kring hantering av anställda som är frånvarande pga påvisad eller misstänkt smitta av Covid-19 eller familjekarantän? Nina Lannsjö, arbetsrättsjurist på Livsmedelsföretagen, förklarar i den här artikeln vad som gäller. Om du är medlem i Livsmedelsföretagen kan du även höra av dig direkt till vår arbetsgivarrådgivning.

Nina Lannsjö:

Livsmedelsföretagen får just nu många frågor om hanteringen av anställda som är frånvarande på grund av påvisad eller misstänkt smitta av Covid-19 eller vid familjekarantän. Nedan följer en grundläggande redogörelse av regelverket. Observera att regler om karenstid vid smitta i hemmet och andra regler kring Covid-19 löpande kan ändras av Folkhälsomyndigheten, regeringen eller andra myndigheter. Vi hänvisar därför till Folkhälsomyndighetens hemsida för eventuellt uppdaterad information.

Redogörelsen nedan utgår primärt från regelverket i livsmedelsavtalet. Kontakta gärna Livsmedelsföretagens rådgivning för ytterligare information.

Anställd som är sjuk i Covid-19

En anställd kan vara smittad av Covid-19 men utan att ha symptom. Arbetstagare kan i de fallen ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan om arbetstagaren har fått förhållningsregler om att hen inte får gå till arbetsplatsen eftersom hen är eller kan vara smittad av covid-19. Enligt livsmedelsavtalet framgår att en arbetstagare som inte får arbeta på grund av risk för smitta och som också har rätt till smittbärarpenning, har rätt till ett tillägg under de första 14 dagarna som motsvarar 10 % av arbetstagarens genomsnittliga timförtjänst under den senaste avlöningsperioden.

Arbetstagare som är smittad och sjuk och som inte kan arbeta på grund av det ska anmäla sin sjukdom till arbetsgivare och har då istället rätt till sjuklön.

Anställd bor tillsammans med person som är smittad av Covid-19

Arbetstagare som bor i samma hushåll med någon som har Covid-19 ska stanna hemma under gällande karantäntid. Detta gäller i de fall där arbetstagaren själv inte har covid-19 samt där arbetstagaren har Covid-19 men är utan symptom. Det saknar betydelse huruvida arbetstagaren är vaccinerad mot covid-19. Notera dock att arbetstagare som har haft covid-19 det senaste halvåret behöver bara stanna hemma om hen får symtom.

Arbetstagaren kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan om arbetstagaren har fått förhållningsregler om att hen inte får gå till arbetsplatsen eftersom hen bor tillsammans med någon som har testat positivt för covid-19. Arbetstagaren kan i så fall ansöka om smittbärarpenning om en läkare har beslutat om att arbetstagaren inte får gå till arbetsplatsen eftersom arbetstagaren är eller kan vara smittad av covid-19. Arbetstagaren behöver inte träffa en läkare personligen, utan beslutet kan förmedlas till arbetstagaren av annan vårdpersonal eller smittspårare. Beslutet behöver inte heller ha getts skriftligen utan muntligen går också bra. Regeringen har beslutat om att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. Det gäller från och med 27 december 2021 till och med 31 mars 2022.

Smittbärarpenning betalas enligt livsmedelsavtalets punkt 5.3 ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. (Om arbetstagaren inte kan arbeta på grund av egen sjukdom kan arbetstagaren istället ha rätt till sjuklön). Som ovan nämnts har den anställde enligt livsmedelsavtalet rätt till ett tillägg under de första 14 dagarna om 10 % av arbetstagarens genomsnittliga timlön under den senaste avlöningsperioden om den anställde inte får arbeta på grund av risk för överföring av smitta och också erhåller smittbärarpenning.

Motsvarande bestämmelse återfinns i serveringsavtalets punkt 11.4 och i butiksavtalets punkt 8.3. Reglerna för tjänstemän ser något annorlunda ut. Dessa återfinns i tjänstemannaavtalets punkt 8.9.

Rådgivning inom arbetsrätt och förhandling

Som medlem i Livsmedelsföretagen har du tillgång till rådgivning från våra experter inom områdena arbetsrätt och förhandlingar.

Du når oss måndag-fredag kl 09.00–16.30 (lunchstängt 12.00–13.00) på tel: 08-762 65 50.

Det går också alltid bra att mejla oss på radgivning@li.se.

Nina Lannsjö

Arbetsrättsjurist och förhandlare